Na ugibanja nekaterih, da so dela na mostu med Selnico in Rušami zaustavljena zaradi slabega stanja enega izmed podpornih stebrov, so se odvali na direkciji za infrastrukturo.

Potem ko se je na nas obranila občanka občine Selnica ob Dravi, ki jo je zanimalo, ali so rekonstrukcijska dela na ruškem mostu res zaustavljena zaradi domnevno slabega stanja enega izmed podpornih stebrov, smo novinarska vprašanja na to temo posredovali Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo.

Direkcija: Dela potekajo skladno s terminskim planom

S tamkajšnje Službe za odnose z javnostmi smo prejeli odgovor, da dela na mostu čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami potekajo skladno s terminskim planom. “Izvedena je odstranitev vozišča mostu, hodnikov za pešce in robnih vencev. Demontirani so drogovi mostne razsvetljave, ki bodo nadomeščeni z novimi. Trenutno poteka montaža delovnega odra pod objektom za potrebe rekonstrukcijskih del na spodnji strani mostnih nosilcev in plošče.”

Do konca leta bo izvedena sanacija betonskih konstrukcij-podpor, stebrov, prekladne konstrukcije in plošče.

Do konca leta bo izvedena sanacija betonskih konstrukcij-podpor, stebrov, prekladne konstrukcije in plošče. Most bo dvignjen na začasna ležišča, zabetonirane bodo nove ležiščne blazine. Vrednost del, ki bodo predvidoma izvedene v letošnjem letu, bo cca 60% vrednosti celotne investicije. “V letu 2022 je predvidena vgradnja novih ležišč, nove dilatacije, dodatni prednapeti kabli, razširjena bo mostna plošča in zgrajeni novi hodniki za pešce in kolesarje.”

Stebri mostu so v solidnem stanju

Na naše vprašanje, ali je eden od podpornih stebrov res v zelo slabem stanju, na direkciji odgovarjajo: ” Ta informacije ne drži. Stebri mostu so v solidnem stanju. Most bo rekonstruiran, kar pomeni da bo celotna konstrukcija ojačana, vozne površine pa razširjene na račun pešcev in kolesarjev.”