Občani opažajo prehitro vožnjo na Ulici Matije Murka in Betnavski ulici. Mestna občina Maribor je namestila merilce hitrosti, ki bodo pokazali. ali je potrebna izvedba hitrostnih ovir.

V naše uredništvo se je obrnila bralka, ki opozarja na prehitro vožnjo voznikov na Ulici Matije Murka in Betnavski ulici. »Že vrsto let opozarjamo na to, da bi bilo potrebno narediti nekaj, saj vozniki nenehno divjajo. Ob straneh so urejena parkirna mesta, nekaj je prehodov za pešce, avtomobili pa zastirajo pogled. Zato je nevarnost še toliko večja. Že zaradi vrtca bi bilo potrebno nekaj ukreniti. Eden izmed nevarnejših prehodov je prehod pri doživljajskem parku, kjer na drugi strani ni urejenega pločnika.«

Že vrsto let opozarjamo na to, da bi bilo potrebno narediti nekaj, saj vozniki nenehno divjajo. Ob straneh so urejena parkirna mesta, nekaj je prehodov za pešce, avtomobili pa zastirajo pogled.

Zasledili smo, da so na portalu izboljšamo.maribor.si v preteklosti obravnavali podobno pobudo, kjer je občanka Natalija zapisala: »Na tem območju se giba veliko otrok, avtomobili pa dirjajo mimo kot za stavo. Poleg vsega pa je prehod za pešce močno nepregleden zaradi parkiranih vozil ob cestišču, pločnik mimo Nikla pa velikokrat neprehoden, ker je popolnoma zaparkiran. Mislim, da je na tako območje skoraj nujno dati kakšno hitrostno oviro.«

Analiza bo pokazala, ali je potrebna izvedba hitrostnih ovir

Predlog so obravnavali tudi na Mestni občini Maribor in namestili merilec hitrosti: »Analiza hitrosti bo podlaga za odločitev, ali je potrebno pristopiti k izvedbi hitrostnih ovir na cestišču za zagotavljanje večje varnosti za ranljive skupine udeležencev v prometu na tem območju.«

Analiza hitrosti bo podlaga za odločitev, ali je potrebno pristopiti k izvedbi hitrostnih ovir na cestišču za zagotavljanje večje varnosti za ranljive skupine udeležencev v prometu na tem območju.

Večjih nepravilnosti na Ulici Matije Murka sicer ni bilo zaznati, je pa bilo na bližnji Ertlovi ulici, kjer je vrtec, izvedenih 19 prekrškovnih postopkov. »Verjamemo, da v večjem časovnem obdobju prihaja do kršitev nepravilnega parkiranja, zato predlagamo, da občani nepravilnosti, prijavijo na telefonske številke: 02 2201 527 in 040 205 956 Na podlagi prijave bodo občinski redarji opravili nadzor,« so še zapisali na mariborski občini.