Na konferenci ASCE je Lidija Pliberšek z več kot prepričljivo večino dobila nov štiriletni mandat in tako že tretjič postala predsednica združenja evropsko pomembnih pokopališč.

Mag. Lidija Pliberšek, sicer direktorica Pogrebnega podjetja Maribor in predsednica Združenja evropsko pomembnih pokopališč ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe), je ponovno prevzela vodenje omenjenega evropskega združenja. Na konferenci v Belgiji je z več kot prepričljivo večino dobila nov štiriletni mandat.

Tudi častna občanka mesta Sarajevo

Pliberškova je prejemnica priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva GZS, medalje ministrstva za obrambo Ruske federacije, zahvalne listine Urada generalnega sekretarja za obrambo Združenih držav Amerike ter zahvalne listine in zlatega grba mesta Sarajevo. Je tudi častna občanka mesta Sarajevo.

Prepričala z uresničenimi zastavljenimi cilji in projekti

Združenje ASCE oziroma strokovnjake s tega področja (torej menedžerje evropsko pomembnih pokopališč, arhitekte, krajinske arhitekte, zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje, restavratorje, …) je z uresničenimi zastavljenimi cilji in projekti že zelo kmalu prepričala. »Pomembno je sooblikovala projekt Pot evropskih pokopališč (Route of Europe), ki je za inovativni pristop in najnovejše dosežke na področju turizma prejel nagrado Svetovne turistične organizacije UNWTO. Na čelu ASCE je od leta 2011,pred tem je bila njegova podpredsednica,« so sporočili iz Pogrebnega podjetja Maribor.

V elitni družbi pokopališč tudi pobreško

ASCE – Združenje evropsko pomembnih pokopališč je največja in najpomembnejša organizacija, ki ohranjanja in predstavlja pokopališča kot pomemben del kulturne, zgodovinske in umetnostne dediščine Evrope. Je mreža različnih institucij, ki vključuje 63 članov, 138 evropskih mest, 24 evropskih držav. V elitni družbi pokopališč kot so dunajsko, rimsko, berlinsko, barcelonsko, pariško, … so tudi ljubljanske Žale in pobreško pokopališče v Mariboru. Glavni cilj združenja je širitev zavesti o pomenu pokopališč in ozaveščanje o pomenu kulturne, zgodovinske in umetnostne dediščine pokopališč. Kot takšna so pokopališča vključena v projekt Pot evropskih pokopališč (Route of Europe), kjer se pokopališča izpostavijo kot turistična točka Evrope, vredna ogleda.