Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor je na mednarodnem srečanju gastronomsko-turističnih šol (GATUS) v Črni gori (Herceg Novi) osvojila naslov generalnega zmagovalca tekmovanja.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor je na mednarodnem srečanju gastronomsko-turističnih šol (GATUS) v Črni gori (Herceg Novi) osvojila naslov generalnega zmagovalca tekmovanja. Na tekmovanju GATUS so tekmovale ekipe dijakov iz Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Slovenije in Hrvaške. Dijaki Polona Gomboc, Nuša Prejac, Jasna Šumer, Žan Pem, Tijan Wenzel in Jan Pintarič so z mentorji Bojano Korez, Borisom Korošcem, Sebastijanom Žitnikom in ravnateljem Dušanom Erjavcem na GATUS-u poskrbeli, da se na šolo vrača veliko zlata.

Tekmovanje je potekalo od 21. – 24. septembra 2017 v Herceg Novem v Črni gori. Naši dijaki so pod strokovnim mentorstvom tekmovali v vseh kategorijah in dosegli zavidljive rezultate, so nam pojasnili na šoli.

Kategorija: PRIPRAVA SVEČANEGA POGRINJKA ZA POSLOVNO KOSILO

ZLATO priznanje – dijaki Žan Pem, Polona Gomboc in Nuša Prejac; mentor Boris Korošec

Kategorija: PRIPRAVA NACIONALNE JEDI

ZLATO priznanje – dijaka Jan Pintarič, Jasna Šumer; mentor Sebastijan Žitnik

Kategorija: PRIPRAVA SLADICE

ZLATO priznanje – dijak Tijan Wenzel, mentor Sebastijan Žitnik

Kategorija: PRIPRAVA BARSKIH PIJAČ – COCTAIL

SREBRNO priznanje – dijak Žan Pem, mentor Boris Korošec

Kategorija: PRIPRAVA IN PREDSTAVITEV TURISTIČNEGA ARANŽMAJA domačega mesta

ZLATO priznanje – dijaki Polona Gomboc, Žan Pem, Nuša Prejac; mentorica Bojana Korez

Dijaki, ki so tekmovali v različnih kategorijah so v skupnem seštevku dosegli najvišje število točk, kar je bilo dovolj, da je bila Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor GENERALNI ZMAGOVALEC MEDNARODNEGA TEKMOVANJA in tako so osvojili še zlato plaketo.

Na šoli so ob tem dejali: “Ponosni smo na dijake, ki so s svojim znanjem, nastopom, pridnostjo in predanostjo pokazali, vse najboljše, kar smo jih mentorji naučili na šoli z okusom – na SŠGT Maribor.”