Sodišče je predlog posredovalo lastniku podjetja, ker ta v 15. dneh ni niti ugovarjal, niti zahteval odložitve odločanja o stečaju, je domnevalo, da je dolžnik insolventen in je nad podjetjem začelo stečajni postopek.

Mariborsko sodišče je ugodilo predlogu delavk tamkajšnjega tekstilnega podjetja April, ki so malo po novem letu vložile predlog za stečaj družbe. Kot je razvidno iz odločbe sodišča, ki je objavljena na spletni strani Ajpesa, je bil za stečajnega upravitelja imenovan Ignac Marinič, upniki pa imajo tri mesece časa za prijavo terjatev.

Sodišče je ob tem iz svojega proračuna založilo skoraj 2300 evrov, in sicer za najnižje nadomestilo upravitelju za izdelavo otvoritvenega poročila ter pavšalni znesek za kritje nekaj drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom.

Predlog za stečaj je v imenu okoli 30 delavk Aprila in ob pomoči Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije vložila ena od njih Zdenka Lah. Sodišče je predlog posredovalo lastniku podjetja, ker ta v 15. dneh ni niti ugovarjal, niti zahteval odložitve odločanja o stečaju, je domnevalo, da je dolžnik insolventen in je nad podjetjem začelo stečajni postopek.

Čeprav so imele zaposlene v podjetju Ljuba Javorška, ki z mediji ne komunicira, težave že nekaj časa, so te dokončno izbruhnile tik pred koncem leta, ko jim je nedavno imenovani direktor David Šega na silvestrovo poslal pošto, da jih v podjetju ne potrebujejo več in jim predlagal, naj same vložijo izredne odpovedi delovnega razmerja.

Delavke se s tem niso strinjale, saj bi tako izgubile pravico do neizplačanih plač in regresov, zato so od 3. januarja kljub temu prihajale na delo, a ostajale pred zaprtimi vrati podjetja v Melju. Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije je delavkam že jeseni ponudil pomoč pri izvedbi stavkovnih aktivnosti, a se delavke, ki se niso upale sindikalno organizirati, niso odločile za takšen korak. Januarja so jim znova ponudili pomoč pri pripravi predloga za uvedbo stečajnega postopka, po katerem bodo lahko uveljavile vsaj pravice iz jamstvenega sklada.

Še v decembru delala nadure in šivale ob sobotah

Zaposlene so bile nad odločitvijo delodajalca sicer presenečene, saj so še v decembru delale nadure in šivale ob sobotah, ker je bilo veliko naročil. Šivale naj bi za povezano podjetje Sedmi dan, ki še naprej deluje na istem naslovu in na katerega naj bi lastnik v zadnjem času intenzivno prenašal premoženje. Delavke so se odpravile tudi na inšpektorat za delo, kjer so za STA pojasnili, da so na tožilstvo podali naznanilo suma storitve kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu, medtem ko nadzor pri obeh delodajalcih še ni v celoti zaključen. Družbi Sedmi dan so ob tem izdali tudi opozorilo zaradi oviranja nemotenega opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora.

Delovna inšpekcija je v zadnjih treh letih v obeh podjetjih opravila več nadzorov in ugotovila vrsto nepravilnosti. Doslej so jim izrekli za 28.000 evrov glob, še za 5900 evrov pa posameznim odgovornim osebam podjetja.

STA