Doslej je Socialno varstveni zavod Hrastovec svoje prostore ogreval na kurilno olje, kar je predstavljajo visok letni strošek.

V Socialno varstvenem zavodu Hrastovec se še vedno ogrevajo na kurilno olje. V ta namen na lokaciji Hrastovec letno porabijo približno 300.000 litrov kurilnega olja. Pripravili so projekt za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, za katerega so pridobili tudi državna sredstva v višini 830.000 evrov. V teh dneh so že začeli z gradnjo kurilnice, polagajo pa tudi toplovod. Računajo, da bo projekt zaključen meseca septembra. »Od tega projekta si obetamo, da bomo letošnjo kurilno sezono na varnejši strani, glede na trenutno energetsko stanje v državi. Prepričan sem, da bomo tako pri ogrevanju kar nekaj prihranili,« pravi direktor zavoda Aleksander Gungl.

Na lesne sekance se bodo z daljinskim sistemom ogrevali tudi nekateri krajani

Gre za projekt bivše direktorice zavoda, ki je z zunanjim izvajalcem – Sončno zadrugo iz Ljubljane sklenila 15-letno koncesijsko pogodbo za gradnjo kurilnice na lokaciji, ki se nahaja 1.400 metrov od zavoda Hrastovec v smeri Zimice, na zemljišču, ki je pripadalo zavodu. Sedanji direktor Gungl se je dogovoril za razširitev projekta, kar pomeni, da bodo na daljinski sistem ogrevanja priključili tudi krajane v individualnih stanovanjskih hišah in blokih na potezi od kurilnice do zavoda Hrastovec. “Daljinski sistem ogrevanja, ki se je sprva nanašal samo na zavod, smo sedaj še razširili po vzoru daljinskega ogrevanja v Lenartu.”