V celotnem času njegovega mandata, dodaja, so delali v skladu z zakonodajo in zato je nedopustno, da se trenutno dogajajo imenovanja, sprejemajo sklepi, ki niso zakoniti.

Mariborsko javno podjetje Snaga ima od torka, ko je sodišče po korespondenčni seji skupščine podjetja tudi uradno v sodni register vpisalo spremembe, nov nadzorni svet. Razrešitev štirih prejšnjih članov in imenovanje novih so izpeljali na zahtevo župana Saše Arsenoviča, potem ko stari nadzorniki niso razrešili direktorja Cveta Žalika.

Cveto Žalik: “Nujnost dviga cene ravnanja z odpadki ni posledica slabega vodenja podjetja, ampak je posledica korenitih sprememb na trgu odpadkov, o katerih danes govori ne samo cela Slovenija, ampak ves svet.”

Ne oklepa se svojega stolčka

Direktor Snage pa se je danes odzval na današnje navedbe župana Mestne občine Maribor: »Odstopno izjavo sem županu Mestne občine Maribor izročil že pred izredno sejo mestnega sveta, ki je potekala 25. aprila. Torej je nemogoče trditi, da se oklepam svojega stolčka. Tako županu kot zaposlenim v Snagi sem takrat povedal, in še zmeraj stojim za temi besedami, da je potrditev novih cen ravnanja z odpadki nujna, tudi zavoljo tega, da bodo politiki terjali objektivno odgovornost v smislu mojega odstopa. Nujnost dviga cene ravnanja z odpadki ni posledica slabega vodenja podjetja, ampak je posledica korenitih sprememb na trgu odpadkov, o katerih danes govori ne samo cela Slovenija, ampak ves svet. Kot direktor podjetja sem varuh zakonitosti poslovanja podjetja. V celotnem času mojega mandata smo delali v skladu z zakonodajo in zato je nedopustno, da se trenutno dogajajo imenovanja, sprejemajo sklepi, ki niso zakoniti, opravičuje pa se jih z oklepanjem stolčka, kot mi očita župan,« je pojasnil Žalik.