Poleg tega bodo vlagali tudi cestno in ostalo infrastrukturo ter še naprej vzpostavljali nova zazidalna zemljišča.

Občinski svet v Cerkvenjaku je na včerajšnji 14. redni seji tudi v drugo potrdil občinski proračun za leto 2021. Prihodkovna stran je določena v višini 2 milijona 454 tisoč evrov, odhodkov je za 2 milijona 583 tisoč evrov, za investicije pa letos v tej slovenjegoriški občini namenjajo 1 milijon 168 tisoč evrov.

Največ sredstev za energetsko sanacijo osnovne šole

Največ sredstev, 620 tisoč evrov, je rezerviranih za energetsko sanacijo osnovne šole. V okviru tega projekta bodo toplotno zaščitili zunanje stene in strop proti neogrevanemu podstrešju, zamenjali bodo tudi del stavbnega pohištva. Kot je v zvezi s to investicijo za občinsko glasilo Zrnje povedal župan Marjan Žmavc, bodo v okviru sanacije zamenjali vsa dotrajana lesena okna s sodobnimi PVC okni s trislojno zasteklitvijo in izolacijsko fasado na celem objektu. “V mansardi šolskega objekta bomo položili 20 centimetrov mineralne volne, prav tako pa bomo toplotno izolirali ostrešje nad knjižnico in kuhinjo, kjer bomo uredili kabinete za pouk glasbene šole in povečali šolsko knjižnico.”

V mansardi šolskega objekta bomo položili 20 centimetrov mineralne volne, prav tako pa bomo toplotno izolirali ostrešje nad knjižnico in kuhinjo, kjer bomo uredili kabinete za pouk glasbene šole in povečali šolsko knjižnico.

“V objektu bomo namestili tudi več merilnikov porabe toplote ter uredili energetski monitoring s centralnim nadzorom nad sistemom. Vrednost celotne investicije znaša okoli 650 tisoč evrov skupaj z davkom na dodano vrednost, okoli 50 odstotkov sredstev pa bomo predvidoma pridobili od Ministrstva Republike Slovenije za infrastrukturo.”

Novi in modernejši izgled vzhodnega dela OŠ Cerkvenjak

Vlagali bodo tudi v cestno in ostalo infrastrukturo

Poleg tega bodo letos v občini Cerkvenjak modernizirali več občinskih cest. Gre za odseke Stanetinci – Gabrovec – Bratkovič, Kadrenci – športno-rekreacijski park, Cogetinci – Ivanjski Vrh in Andrenci – Živko. Za projekt Kolesarske povezave je v proračunu rezerviranih okoli 57 tisoč evrov. Načrtujejo tudi vlaganja v vaški vodovod v Cogetincih in Ivanjskem ter Grabonoškem Vrhu.

Gre za odseke Stanetinci – Gabrovec – Bratkovič, Kadrenci – športno-rekreacijski park, Cogetinci – Ivanjski Vrh in Andrenci – Živko.

Ob tem bodo izdelali dokumentacijo za prenovo oziroma razširitev pokopališča in za drugo fazo izgradnje Vitalin parka. V športno-rekreacijskem parku bodo v okviru tega projekta postavili naprave za vadbo na prostem in uredili igrišče za odbojko na mivki. Načrtujejo še več manjših investicij. Med drugim bodo za potrebe režijskega obrata kupili večji traktor, s katerim bodo lahko več in težja dela opravili sami.

Na regionalni cesti proti Vitomarcem urejajo pločnik in cesto

Kot nam je povedal direktor občinske uprave v Cerkvenjaku mag. Vito Kraner, trenutno izvajajo dela na regionalni cesti od Gostišča pri Antonu proti Vitomarcem: “Urejamo okoli 200 metrov pločnika, obnavljamo cesto in saniramo plaz na koncu odseka. Cesta in plaz sta v finančnem smislu v domeni države, občina pa skrbi za pripravo zemljišč in financira pločnik z javno razsvetljavo.” Z deli naj bi zaključili meseca aprila, z novo pridobitvijo v skupni vrednosti med 200 in 250 tisoč evri pa omogočajo varno šolsko pot iz naselij Stanetinci in Andrenci.

Urejamo okoli 200 metrov pločnika, obnavljamo cesto in saniramo plaz na koncu odseka. Cesta in plaz sta v finančnem smislu v domeni države, občina pa skrbi za pripravo zemljišč in financira pločnik z javno razsvetljavo.

Ob tem na območju cerkvenjaške občine ves čas vzpostavljajo nova zazidalna zemljišča za trg. Občina v tem času zaključuje s komunalnim opremljanjem zemljišča v novem naselju Cogetinci, kjer je možen nakup stanovanjskih hiš na ključ. Nova zazidljiva zemljišča bodo na voljo tudi v naselju Čagona, v neposredni bližini Gostišča pri Antonu pa bo zasebni investitor zgradil še en stanovanjski stolpič.