Župan Marjan Žmavc nam je pojasnil, kateri odseki državnih cest na območju občine Cerkvenjak so še potrebni obnove.

V občini Cerkvenjak so v preteklih letih v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo realizirali več projektov. Tako so na novo preplastili državno cesto skozi občinsko središče v dolžini več kot tri kilometre, ob tem so uredili tudi pločnike in javno razsvetljavo.

V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo želijo realizirati še več projektov

Cerkvenjaški župan Marjan Žmavc pa je ob nedavnem obisku predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo v Sveti Trojici povedal, da imajo na tem področju še več želja: “Želimo urediti še eno krajšo cestno povezavo v dolini Brengove do sosednje občine Sveta Trojica, kjer je potrebno na tej regionalni cesti preplastiti še en krajši odsek.”

Na drugi strani občine imamo regionalno cesto R3 proti občini Sveti Andraž. Tam si prizadevamo za preplastitev državne ceste, ki je že precej dotrajana, z andraške smeri je bila ta cesta že na novo asfaltirana.

“Na drugi strani občine imamo regionalno cesto R3 proti občini Sveti Andraž. Tam si prizadevamo za preplastitev državne ceste, ki je že precej dotrajana, z andraške smeri je bila ta cesta že na novo asfaltirana. Skupaj z direkcijo tam gradimo del pločnika in javne razsvetljave iz centra Cerkvenjaka v smeri proti Stanetincem. Na tem odseku je potrebno sanirati še en plaz, za kar bo poskrbela direkcija, ki bo istočasno obnovila še vozišče. Naša želja pa je, da se cesta obnovi še naprej, ker je zelo prometna in predstavlja pomembno povezavo s sosednjo občino in Ptujem.”

Na drugi strani pa imamo regionalno cesto R3 v smeri iz Spodnjih Ivanjcev skozi našo občino, skozi Cogetince, in naprej proti Sveti Trojici. En del te ceste v Oseku je že bil obnovljen, v drugem delu, ki gre preko naše občine, pa se bosta sanirala dva plazova.

Župan Žmavc še dodaja: “V drugem delu pa imamo regionalno cesto R3 v smeri iz Spodnjih Ivanjcev skozi našo občino, skozi Cogetince, in naprej proti Sveti Trojici. En del te ceste v Oseku je že bil obnovljen, v drugem delu, ki gre preko naše občine, pa se bosta sanirala dva plazova – eden je že v izvedbi, želimo pa, da se tudi tisti odsek preplasti, saj bo tam potekala tudi kolesarska steza, ki gre iz centra Cerkvenjaka skozi Cenkovo in najprej proti Sveti Trojici. Ker bo tam tako imenovani “sharrow sistem”, želimo, da bila tam cesta preplaščena in tudi malenkost širša, da lahko tja umestimo to kolesarsko pot in da je zagotovljena ta zveznost naprej proti Lenartu. Upam, da bomo lahko te želje v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo v prihodnjih letih realizirali.”