Ob svetovnem dnevu čebel sta tem simpatičnim in zelo koristnim živalim kolekcijo nakita posvetili dve Mariborčanki.

Čebelarska zveza društev Štajerske in Hortikulturno društvo Maribor podpirata projekt »Poklon naravi in čebelam«, mariborskih oblikovalk, Nataše Grandovec in Tine Kranjc, ki želita skozi nakit osveščati javnost o dragocenosti čebel za obstoj flore, favne in ljudi.

Broške, obeski, uhani in leseni metuljčki

Na broškah, obeskih in uhanih so upodobljene drobne čebelice, včasih tudi na satovju. Nekatere pa krasijo tudi lesene metuljčke. Avtorici nakita, sicer tudi nagrajeni inovatorki, Nataša Grandovec in Tina Kranjc, ki je tudi čebelarka, se dopolnjujeta v igri z naravnimi materiali in motivi iz narave.

Ob zaključku projekta, v mesecu oktobru 2022 bo organizirana spletna licitacija štirih izbranih kosov nakita avtoric, katerih izkupiček bo namenjen postavitvi učnega čebelnjaka, v katerem se bodo s čebelami in čebelarstvom praktično seznanjali mladi in tudi v praksi »živeli« načela trajnostnega razvoja.

Po definiciji Svetovne komisije za okolje in razvoj (WCED) iz leta 1987 je trajnostni razvoj takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam.

Letos ga praznujemo že petič

Države članice Združenih narodov so 20. decembra 2017 razglasile 20. maj za Svetovni dan čebel / World Bee Day na predlog slovenskih čebelarjev. Bogata slovenska zgodovina je nerazdružljivo povezana s to kmetijsko panogo. Slovenija je tudi izvorna dežela kranjske čebele, ki jo odlikujejo delavnost, mirnost in odlična orientacija ter se je kot avtohtona slovenska čebela ohranila vse do danes.

Ta pomemben mednarodni mejnik je vezan na rojstni dan prvega čebelarskega učitelja na dunajskem dvoru, Antona Janšo, ki je v 18. stoletju s svojim čebelarskim znanjem postavil temelje sodobnega čebelarstva.

Po podatkih Centralnega registra čebelnjakov je bilo oktobra 2020 v Sloveniji registriranih 11.293 čebelarjev, ki so čebelarili z 213.581 čebeljimi družinami in pridelali 1.293 ton medu, od tega 34 ton ekološkega medu.

Čebelarska zveza društev Štajerske je bila ustanovljena 4. novembra 1923 v Mariboru pod imenom Zveza čebelarskih podružnic Maribor. Skozi bogato zgodovino je ta nevladna organizacija delovala pod različnimi imeni, cilji pa še danes ostajajo ustanoviteljem zvesti. Zveza zagotavlja organizirano povezanost čebelarskih društev na območju štajerske, oskrbovanje čebelarjev s čebelarskimi potrebščinami, strokovno skrb za preživetje čebel in projektno sodelovanje s sorodno orientiranimi deležniki.

Glavni namen Svetovnega dneva čebel / World Bee Day je ozaveščati o poslanstvu čebel in njihovi pomembni vlogi za obstoj človeštva!

Hortikulturno društvo Maribor je bilo ustanovljeno leta 1869 v Mariboru in je najstarejše te vrste v Sloveniji. Primarna naloga društva je bila nasaditev in ureditev parkov, drevoredov, parkovnih gozdov, društvo pa je delovalo in širilo tudi turizem ne le v mestu, ampak tudi v njegovi okolici. Društvo se projektno povezuje s somišljeniki, ki v svojih razvojnih strategijah in projektih upoštevajo trajnostna načela. Letos obeležuje tudi 150-letnico prvih zasaditev v mariborskem Mestnem parku.

Čebele so zelo pomembne za kmetijstvo, varno oskrbo s hrano in biotsko raznovrstnost, saj oprašujejo veliko vrst rastlin. Strokovnjaki ocenjujejo, da je 80 % vseh rastlin odvisnih od opraševanja čebel in drugih opraševalcev. Po zaslugi slovenskih čebel  živi v Sloveniji več kot 22.000 različnih vrst organizmov.