V zadnjem času je mestna občina od stanovalcev v mestnem središču prejela več pobud za podaljšanje časa plačevanja parkirnine, kakor tudi uvedbo le-te v ulicah, ki so še ostale “brezplačne” za parkiranje.

Opravki v mestnih središčih, kamor se občani pogosto odpravijo, bodisi za urejanje različnih opravkov, lahko običajno vzamejo kar nekaj časa. Dejstvo pa je, da poleg številnih parkirnih mest, vozniki še vedno raje uberejo »bližnjico« in vozilo pustijo tam, kjer je parkiranje brezplačno.

V uredništvu osrednjega spletnega medija Maribor24.si smo poizvedovali, kaj namerava Mestna občina Maribor (MOM) s preostalimi parkirišči v Mariboru, ki so še brezplačni (Mladinska v bližini Branika, Kosarjeva, Betnavska (mimo picerije Pomodoro), Gorkega 11 (pri nekdanji Foto Tabor), za Dvorano Tabor ter v Smetanovi in delu Kočevarjeve).

Plačevanje širijo proti zunanjemu robu

Iz občinske službe za odnose z javnostmi so sporočili, da je uvajanje plačevanja parkirnine ukrep trajnostne mobilnosti, katerega namen je zmanjšati prisotnost motornih vozil v mestih ter posledično zmanjšati tudi število uporabnikov teh motornih vozil. »Rezultat ukrepa je širjenje možnosti za vzpostavitev površin, ki so namenjene pešcem in kolesarjem ter mest za druženje in počitek. S tem namenom se plačevanje parkirnine praviloma širi iz mestnega središča proti zunanjemu robu, zato je tudi MOM do sedaj izvajala tovrstne ukrepe,« so zapisali.

Upoštevanje potreb obiskovalcev

Izhajajoč iz dosedanje prakse, dodajajo, MOM plačevanje parkirnine uvaja na območja ali ulice, kjer si to želijo stanovalci ali kjer je frekvenco izmenjave vozil, izhajajoč iz potreb obiskovalcev, možno s tem ukrepom povečati. »V zadnjem času smo od stanovalcev v mestnem središču prejeli več pobud za podaljšanje časa plačevanja parkirnine, kakor tudi uvedbe le-tega. Slednje se nanaša predvsem na območje Mestne četrti Koroška vrata (Smetanova s priključnimi ulicami, Vrbanska, Vinarska…),« še sporočajo iz občinske piar službe.

Mnenje krajevno pristojne mestne četrti

O vsaki odločitvi širitve plačevanja parkirnine MOM predhodno pridobi mnenje krajevno pristojne mestne četrti. »Konkretnega odgovora na zastavljeno vprašanje ne moremo podati, saj z mnenjem še ne razpolagamo. Lahko pa potrdimo, da so ulice, ki ste jih našteli, umeščene v območja (cone), kjer se plačevanje parkirnine uvaja prednostno,« so zaključili na MOM.