Prvi dogodek, ki se bo zvrstil na novi pridobitvi, bo gasilska veselica ob 110. obletnici tamkajšnjega gasilskega društva.

Foto: arhiv občine

V naselju Bistrica ob Dravi v občini Ruše se obetajo spremembe v videzu kraja. Pred tamkajšnjim kulturnim domom so se lotili ureditve novega trga, ki se bliža h koncu.

Ena od glavnih investicij v proračunu

Kot so za osrednji mariborski spletni medij Maribor24.si sporočili iz ruškega urada županje Urške Repolusk, je bila ureditev trga pred Kulturnim domom v Bistrici ob Dravi ena od glavnih investicij v proračunu občine za lansko leto. »Je tudi eden od pomembnih projektov prenove podobe osrčja Bistrice ob Dravi. Projekt sicer še ni zaključen, vendar Bistriški trg že dobiva svojo dokončno podobo z asfaltno prevleko,« še dodajajo.

Porabljenih že približno 116.000 evrov 

Za omenjeni projekt je bilo v lanskem občinskem proračunu načrtovanih 80.000 evrov. »Doslej je bilo za naložbo porabljenih približno 116.000 evrov, saj ocenjujemo, da je projekt usmerjen k izboljšanju življenjskih pogojev občank in občanov, zato smo tudi v predlogu proračuna za leto 2019 predvideli sredstva za dokončanje investicije. V letošnjem proračunu je načrtovanih še 75.000 evrov, saj bo omogočila funkcionalno rabo trga,« pojasnjujejo iz urada županje.

Porabljenih že večin načrtovanih sredstev

Občina Ruše je trenutno v obdobju začasnega financiranja, ker potekajo postopki sprejemanja predloga proračuna za leto 2019, dodajajo. »Glede na dejstvo, da smo že porabili več sredstev kot je bilo načrtovanih na tem projektu, mora dodatna sredstva za končanje projekta odobriti s proračunom občinski svet. Do sprejetja proračuna pa naročila novih aktivnosti namreč niso možna,« še razlagajo. V občini Ruše si namreč želijo, da bo trg svojo novo podobo končan konec meseca maja, tudi predan svojemu namenu, in v korist uporabnikom.

Idejna zasnova in projekt za izvedbo »prišel« iz Ljubljane

Na vprašanje, kdo je zasnoval ureditev trga, odgovarjajo, da je idejno zasnovo in projekt za izvedbo pripravil Atelje Ostan Pavlin iz Ljubljane. Napovedujejo, da je 15. junija ob 110. obletnici Gasilskega društva Bistrica ob Dravi na tem trgu predvidena gasilska veselica z glasbeno popestritvijo programa.