Že te mesec bo za vozila odprta avtocesta do Gruškovja. Izvajalcem bo torej dela uspelo opraviti več mesecev pred rokom.

Čez slab mesec, zadnje dni novembra je predvidena, v dogovoru z graditeljem odseka – glavni pogodbeni izvajalec je sarajevski Euroasfalt -, manjša priložnostna slovesnost ob predaji prometu še preostalih malo manj kot šest kilometrov avtoceste do mejnega prehoda Gruškovje. “Promet od Podlehnika do Gruškovja sicer že poteka po polovici novozgrajene avtoceste, torej po enem pasu v vsako smer vožnje, in sicer v podobnem obsegu kot približno pred letom dni, ko smo predali prometu prvo etapo odseka, nekaj več kot sedem kilometrov štiripasovnice med Draženci in Podlehnikom,” za Maribor24.si pojasnijo na Darsu.

V času poskusnega obratovanje avtocesta odprta za promet

Kot so nam še povedali na Darsu, so dela na avtocesti v glavnem vsa dokončana, potekajo še manjša zaključevanja in čiščenje terena. V teku je tehnični pregled izvedenih del – delno je ta potekal že 23. in 24. oktobra 2018, v tem tednu pa bosta izvedena še dva delna pregleda. Po celovito opravljenem tehničnem pregledu je predvidena odprava morebitnih pomanjkljivosti, predvidoma do konca novembra 2018, ko pričakujejo dovoljenje za poskusno obratovanje, ko je avtocesta lahko odprta za promet. “Po preteku izvedbe obveznih monitoringov (hrup, vode, dvoživke, …, in sicer v trajanju približno 12 mesecev) pa bomo pridobili še uporabno dovoljenje,” še dodajajo na Darsu.

Odsek med Podlehnikom in Gruškovjem bo sicer predan prometu pred rokom. Kot je znano, je pogodbeni rok končanja vseh del do pridobitve dovoljenja za uporabo je 6. januar 2019. Izvajalec je skladno s pogodbo torej obvezan dokončati vsa dela v okviru pogodbenega roka (do 6. januarja 2019). Če zaključi z deli prej, je to povezano z njegovo odločitvijo oziroma z okoliščinami, ki to omogočajo.

Avtocestni odsek Draženci–Gruškovje ima skupno dolžino 13 kilometrov

“Na priložnostno slovesnost so, tako kot ob predaji prometu prve etape, seveda lepo vabljeni tudi tamkajšnji prebivalci. Gre za avtocesto, ki bo olajšala potovanje mnogih turistov v poletnih mesecih, kar pa je še pomembneje, razbremenila bo promet na vzporednih cestah. Tamkajšnji prebivalci oz. lokalne skupnosti so bili konstruktivni partner pri tem projektu, po dograditvi podravske avtoceste in novih vzporednih cest bodo v prometu bolj varni. Zato se jih zahvaljujemo, da so nekaj več kot tri leta od pričetka gradnje potrpežljivo čakali na nove cestne povezave,” pojasnjujejo na Darsu.

Celoten avtocestni odsek A4 Draženci–Gruškovje v skupni dolžini 13 kilometrov, katerega gradnja je stekla julija 2015, je namenjen v prvi vrsti izboljšanju kakovosti življenja ljudi v regiji ter povečanju prometne varnosti. Ker leži na povezavi med dvema mednarodnima prehodoma Šentilj in Gruškovje, pa bo tudi omogočil tudi nemoten daljinski in mednarodni promet skozi našo državo. Čez približno mesec dni bo tako tudi v celoti dograjena skupno 33 kilometrov dolga podravska avtocesta A4 med Slivnico oz. Mariborom in Gruškovjem, ki predstavlja del celovitega vseevropskega prometnega omrežja.