Pred jutrišnjo 28. redno sejo mestnega sveta v Mariboru je župan Saša Arsenovič spregovoril o tačas aktualnih zadevah. Omenil je postavljenih pet novih igral, ki so jih namestili tam, kjer jih nikoli ni bilo. Spomladi bodo tem igralom dodali še devet novih lokacij. “Spomladi bomo podpisali še kakšno pogodbo z donatorji za nova igrala.”

Spomnil je na prejšnjo sejo, na kateri so občanom omogočili 30-odstotno subvencioniranje cen toplotne energije daljinskega ogrevanja: “Župan ni prekoračil svojih pooblastil. 14. člen mi omogoča, da lahko pridobim tudi informacije hčerinskih podjetij, ne samo holdinga. Pridobili smo mnenje Računskega sodišča po katerem bi bil popust s strani Energetike nezakonit, tako da je bila edina pravilna pot, da pomagamo našim občanom s 30-odstotnim sofinanciranjem cen toplotne energije na variabilnem delu daljinskega ogrevanja Energetike Maribor.”

“Začeli smo z obnovo Gregorčičeve ulice, bil je izdan sklep za Center Rotovž, v usklajevanju je pogodba z ministrstvom, upam, da bo podpisana še pred novim letom. Premiki so tudi na področju brezplačne uporabe koles. Zaključena do so dela na Minoritskem prehodu, na Žičkem in Splavarskem prehodu se dela še izvajajo. Glede izgradnje telovadnice z večnamenskim prostorom in ureditvijo zunanjih površin pri OŠ Franceta Prešerna je izvajalec uveden v delo, začela se je gradnja in rekonstrukcija enote vrtca Brezje, ki bo zaključena spomladi prihodnje leto,” je še pojasnil župan.

Socialno ogroženim bodo namenili energetske vavčerje

Ob tem pa na Mestni občini Maribor napovedujejo še energetske vavčerje. “Ne gre za vsebinsko izdajo vavčerja, tudi pri turističnih bonih nismo dobili bona. Energetski vavčer pomeni obliko pomoči za socialno najšibkejše občane. Ta pomoč bi se izvajala preko naše humanitarne komisije s pomočjo Rdečega križa in Karitasa ter pod strokovnim nadzorom centra za socialno delo. Humanitarno komisijo smo ustanovili v času covida, oblikovala pa je zelo dober model delitve pomoči v primeru covida. Tudi to obliko pomoči bomo delili na podoben način, “ je pojasnila mag. Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun.

“Vsak občan, ki bo izkazal materialno ogroženost, in dokazal, da se mu je povečal strošek energentov za kurjavo (plin, elektrika, drva), bo lahko vložil vlogo na Karitas ali Rdeči križ. Vlogo bo nato obravnavala humanitarna komisija. Na ta način bomo preprečili, da bi nekdo dobil dvakratno pomoč. Po odobritvi vloge s strani humanitarne komisije bomo posamezniku pomagali pri plačilu položnice, lahko pa se bo tudi, če bo več takšnih primerov, zbrala ponudba za nakup drv in bomo pomagali materialno. Občan bo vlogo vložil sam, ker pa humanitarna komisija pozna razmere na terenu, bo lahko pobuda za pomoč prišla tudi z njihove strani,” še dodaja Cekićeva.

Vsak bi prejel 15 evrov pomoči, kar pomeni 180.000 evrov.

Po pojasnilih bi lahko energetske vavčerje prejelo okoli 12.000 potencialnih upravičencev. Vsak bi prejel 15 evrov pomoči, kar pomeni 180.000 evrov. “Jutri bomo v proračunu z amandmajem za ta namen zagotovili 200.000 evrov.”

Župan Arsenovič je pojasnil, da bo za enkratni energetski vavčer mogoče zaprositi do konca marca prihodnje leto, izvedba pa bo do konca aprila.