Na Kavi z novinarji je mariborski župan spregovoril o tačas aktualnih zadevah v mestni občini.

Pred današnjo 25. redno sejo Mestnega sveta mestne občine Maribor je župan Saša Arsenovič predstavil tačas aktualne projekte v občini. Omenil je včerajšnjo objavo javnega naročila za gradbeno obrtniškega dela za izvedbo Centra Rotovž, ki trenutno velja za največji projekt v Sloveniji. “15.september je dan, ko vabimo vse, da oddajo svoje ponudbe. Upam, da bomo pri pogajanjih uspešni in da bomo lahko z deli začeli v najkrajšem možnem času. Država in občina, vsak posebej, zagotavljata 12,5-milijonski delež. Za občinski delež je že odobren kredit, ki ga bomo koristili v treh letih. Lastna sredstva imamo torej s kreditom zagotovljena.”

Podpisali pogodbo za 24 kilometrov kanalizacije in za električna avtobusa

Obenem je občina podpisala pogodbo s podjetjem Nigrad in partnerji za izvedbo 24 kilometrov kanalizacije v KS Malečnik – Ruperče -Trčova, Krajevni skupnosti Kamnica – Kamniška graba, KS Limbuš – Laznica in KS Pekre – Hrastje. »Danes se konkretneje začenjajo dela na promenadi mestnega parka. Prosim za potrpljenje, saj bodo dela potekala celo zimo, za obhode bo poskrbljeno. Obnavljamo historične prehode, želja je, da z obnovo dveh zaključimo do čarobnega decembra. Trenutno sta zaprta Splavarski in Žički prehod, kar nekoliko onemogoča prehod z Glavnega trga na Lent. Kmalu bo razkopan tudi Minoritski prehod. Z deli na preostalih historičnih prehodih želimo začeti še letos oziroma v začetku prihodnjega leta. Kupoprodajno pogodbo za električna avtobusa smo podpisali včeraj. V aprilu, maju dobimo dva Iveco avtobusa,” je o aktualnih zadevah povedal župan Arsenovič.

Župan je omenil še mestni vlak na električni pogon, zaporo starega mostu, urejanje okolice Ljudskega vrta, …

V okviru evropskega tedna mobilnosti bodo predstavili potencialni mestni vlakec na električni pogon. Z zaporu starega mostu bodo dali več prostora pešcem in kolesarjem, ki se sedaj trenjajo na pločniku. »Na vozišče gre javni potniški promet, intervencije, prevozi, dostave, … in kolesarji, pešci pa bodo sami na širše prostoru starega mostu. V obnovi je Čeligijev stolp, zaključujemo urejanje okolice Ljudskega vrta. Marsikdo si napačno predstavlja, da je tamkajšnja novo tlakovana površina namenjena parkirišču. Avtomobili in skuterji tja ne sodijo, naredili bomo vse, da bodo ti javni prostori ostali v uporabi pešcev in kvečjemu kolesarjev. 15. oktobra si bomo v okviru dneva odprtih vrat lahko ogledali zahodno tribuno Ljudskega vrta in severno in južno podtribunje. Takrat bo tudi otvoritev spomenika Josipu Primožiču Tošu. Napori gredo v smer, da bo na območju nekdanjega starega mostu zgrajena brv, kar je ključen projekt za povezavo levega in desnega brega Drave na spodnjem delu in je logična posledica ureditve nabrežja med Sodnim in Vodnim stolpom. Natečaj za omenjeno ureditev bomo izdali najkasneje v novembru, začetek del pričakujemo pozimi ali spomladi.”

20. oktobra bo Dan Maribora

20. oktobra, ob prvi omembi mesta v pisni listini leta 1164, bo Dan Maribora. “Želimo, da se takrat aktivirajo vsi deležniki; šole, vrtci, gasilci, društva, … in da gremo skupaj z devetih vstopnih točk na naše griče (Meljski hrib, Pod Gorco, Piramida, Kalvarija, Pekrska gorca, Urban, Žavcar, Bellevue, Trikotna jasa). Tam bosta ogenj v dveh oblikah in druženje. Na ta način lahko dokažemo,  da smo mesto z obzorjem v dobesednem in prenesenem pomenu. Mesto z razgledom, mesto s širino,” je še dodal Arsenovič.

MO je tik pred podpisom pogodbe za komercialni krediti v višini 6,7 milijona evrov

Mag. Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun na MO Maribor, je predstavila polletno poročilo o izvrševanju proračuna, o čemer bodo prav tako razpravljali na današnji redni seji mestnega sveta. “Imamo 37-odstotno realizacijo na prihodkovni strani oziroma 52,5 milijonov evrov, vseh prejemkov je bilo 54,5 milijonov. Razlika je v znesku koriščenega kredita. Realizacija na odhodkih je 33-odstotna oziroma 54 milijonov evrov. Izvedli smo vse postopke zadolževanja in reprograma  kredita. »Tik pred podpisom pogodbe je komercialni kredit v višini 6,7 milijona, s katerim bomo financirali investicije in investicijska vzdrževanja. Kar zadeva reprogram kredita, smo v fazi pridobivanja soglasja na ministrstvu. Gre 33.7 milijonov. Reprogram bomo naredili z dvema bankama, z vsako v polovičnem znesku. To je kredit na 10 let s fiksno obrestno mero 0,14. Hkrati pa smo še v postopku za šest projektnih kreditov v dogovoru z dvema bankama.”