Aplikacijo si je na mobilni telefon mogoče prenesti iz spletne trgovine Google Play, odslej pa jo lahko najdete še v spletni trgovini App Store.

Ena od ključnih prioritet pri razvoju mestnega avtobusnega prometa v Mariboru je njegova digitalizacija. Pomemben korak v tej smeri je razvoj aplikacije M mobilnost za pametne mobilne telefone.

Aplikacija M mobilnost za pametne telefone uporabnikom ponuja dostop do podatkov o vožnjah mariborskih mestnih avtobusov na vseh točkah poti v realnem času in spremljanje položaja vozila na izbrani liniji. Za vožnjo, ki se še ni začela, pa aplikacija podaja podatke o planiranem voznem redu za izbrani datum, linijo in postajališče. Poleg tega omogoča načrtovanje poti med dvema določenima točkama.

Prizadevanje za izboljšanje uporabniške izkušnje

Z novo aplikacijo želita MO Maribor in podjetje Marprom iz Skupine JHMB zagotoviti potnikom realne informacije o vožnjah avtobusov in sodobno možnost načrtovanja mobilnosti ter s tem izboljšati uporabniške izkušnje.

Aplikacija je za prenos in uporabo na voljo brezplačno za prenos za mobilne naprave z operacijskim sistemom iOS in Android.

V kolikor bi aplikacijo razvili le za eno platformo, bi bila dostopna le manjšemu številu uporabnikov, kar bi zmanjšalo njeno učinkovitost in uporabnost. Razvoj aplikacije za obe platformi pa omogoča, da jo lahko uporabljajo praktično vsi, ki imajo pametni telefon.

Poleg tega pa ima Slovenija relativno visok delež uporabnikov mobilnikov iPhone glede na število prebivalcev, zato bi bilo nerazumno spregledati to skupino uporabnikov. Z razvojem aplikacije za obe platformi so tako zajeli čim večjo skupino ljudi in zagotovili enakopravno dostopnost do informacij.

Predlogi in pripombe še vedno dobrodošle

Iz Marproma so sporočili, da jih veselijo dosedanji pozitivni odzivi in predlogi uporabnikov ter dobri rezultati analize delovanja podpornih sistemov. Testna faza aplikacije se je iztekla, na Marpromu pa bodo kljub temu še naprej spremljali opažanja uporabnikov, ki jih želijo vključiti v tako v razvoj, kot v delovanje zalednih sistemov. Glede na ugotovitve bodo po potrebi opravljene morebitne nadaljne dopolnitve in izboljšave.

Še vedno pa po elektronski pošti aplikaci[email protected] sprejemajo oziroma zbirajo sporočila uporabnikov.