Z odobritvijo naložbe za preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor se pričenja obsežen investicijski cikel na področju krepitve javnega zdravstva, ki mu bo v naslednjih letih namenjeno preko pol milijarde evrov nepovratnih evropskih sredstev.

Z odobritvijo naložbe za preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor se pričenja obsežen investicijski cikel na področju krepitve javnega zdravstva, ki mu bo v naslednjih letih namenjeno preko pol milijarde evrov nepovratnih evropskih sredstev.

“V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »COVID19 – Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor«. Za projekt v višini skoraj 4 milijone evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,6 milijona evrov. Gre za prvo odobritev sredstev iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, instrumenta za okrevanje po epidemiji,” so sporočili.

Sledile bodo še nove naložbe

Cilj naložbe je vzpostaviti primerne pogoje za delo na področju pulmologije na novi lokaciji Oddelka za pljučne bolezni v UKC Maribor z ureditvijo prostorov, ki bodo ustrezali standardom dejavnosti. Gre za izjemno pomemben prispevek h krepitvi delovanja slovenskega zdravstvenega sistema in nujen korak k zagotavljanju odpornosti na izredne razmere zaradi epidemije.

“Sledile bodo naložbe v celovito prenovo Kliničnega centra, ostale naložbe UKC Ljubljana, ostale naložbe UKC Maribor in naložbe v krepitev zdravstvenega sistema po vseh regijah,” so sporočili.

React EU je sicer poseben, 47,5 milijarde evrov vreden kohezijski instrument znotraj sklada EU za okrevanje in odpornost, ki bo namenjen odpravljanju gospodarske in socialne škode zaradi pandemije covida-19, zagonu evropskega gospodarstva ter ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest. Sredstva bodo namenjena tudi okoljskim projektom, ki bodo naslavljali posledice pandemije v luči prehoda proti zelenemu in digitalnemu gospodarstvu, ter vzpostavitvi bolj odporne družbe.

Sredstva bodo članice lahko porabile v 2021 in 2022.