DARS
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Koper - Ljubljana, počivališče Studenec - priključek Postojna v smeri Ljubljane, predmet na vozišču, oviran promet.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Ljubljana - Maribor, predor Pletovarje - priključek Sl. Konjice v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, predor Golovec v smeri Zadobrove, zaprt počasni pas, pranje predora.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Koper - Ljubljana, priključek Senožeče - razcep Nanos v smeri Ljubljane, zastoj, zamuda: 2 min, dolžina: 2 km in 300 m.
 • 27.10.2021 18:24 - A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Šmarje Sap - razcep Malence v smeri Ljubljane, popolna zapora, pranje predorov.
 • 27.10.2021 18:24 - A2, Obrežje - Ljubljana, uvoz Šmarje Sap v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Maribor - Ljubljana, predor Golo Rebro v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.
 • 27.10.2021 18:24 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
 • 27.10.2021 18:24 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • 27.10.2021 18:24 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, razcep Gabrk - prehod Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Ljubljana - Koper, počivališče Ravbarkomanda - priključek Postojna v smeri Kopra, oviran promet, odstavni pas.
 • 27.10.2021 18:24 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, pred razcepom Zadobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam, dela, oviran promet.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, na Prešernovi ulici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kanalizacije, do 28. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-675, Mokrice - Obrežje - Slovenska vas, pri AC priključku Obrežje, oviran promet, obnova voziščne konstrukcije, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-108, Litija - Zagorje, pri Bregu pri Litiji, občasne, do 30 minutne popolne zapore zaradi poseka in spravila lesa, do 20. 11. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-204, Dornberk - Štanjel, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita brežine, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev TK kabelske kanalizacije, do 26. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-204, Štanjel - Dutovlje, Kobdilj - Koprivnik, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obrezovanje rastlinja, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), izmenično enosmerni promet, gradnja fekalne kanalizacije, do 22. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G1-2, Ormož Z - Ormož V, Ormoška obvoznica, pri Hardeku, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča in obnove ceste, do 31. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Podgrad - Zalči, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 1. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Maistrovi ulici, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 6. 5. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Zagorju, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 25. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, v Malem Slatniku, izmenično enosmerni promet, izgradnja cestne razsvetljave, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-416, Litija - Šmartno, v Litiji, na Grbinski cesti, izmenično enosmerni promet, gradnje optičnega omrežja Rune Slovenija S-20, do 30. 10. 2021, dnevno med 7:00 in 17:00.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-232, Hodoš - Petrovci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 22. 8. 2022, med 7. in 16. uro.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Koper - Ljubljana, razcep Srmin - priključek Kozina v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem pasu.
 • 27.10.2021 18:24 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči - razcep Gabrk v smeri Gabrka, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.10.2021 18:24 - LC Križe - Veliki Slatnik - Hrušica, Občina Novo mesto, izmenično enosmerni promet, izgradnja optične kabelske kanalizacije, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - LC Petelinjek - Potov vrh - Križe, Občina Novo mesto, izmenično enosmerni promet, izgradnja optične kabelske kanalizacije, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, pri Dolenjem Kronovem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 21. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-419, Novo mesto - Šentjernej, Velika Cikava - Mala Cikava, izmenično enosmerni promet, obnova meteorne in fekalne kanalizacije, do 20. 1. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, pri Dobropolju, izmenično enosmerni promet, sanacija podvoza in rekonstrukcija ceste, do 23. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-691, Zavrč - Drenovec, pri Goričaku, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 12. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Ivančni Gorici pri krožišču pri avtocestnem priključku, oviran promet, ureditev kolesarske povezave, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, na Lepencah, oviran promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-623, Kastelec - Podgorje, pri Črnotičah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vodovoda, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, oviran promet, vzdrževalna dela, do 23. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Sl. Konjice, dela, izmenično enosmerni promet.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-686, Tepanje - Žiče, med avtocestnim priključkom Slovenske Konjice in Dražo vasjo, popolna zapora, ureditev krožišča, do 5. 11. 2021. Obvoz: Tepanje – Slovenske Konjice – Žiče – Draža vas in obratno. Avtocestni priključek Slovenske Konjice ostaja odprt.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-726, Črenšovci - Razkrižje, na mostu čez Muro, izmenično enosmerni promet, sanacije vozišča na mostu, do 19. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-614, Štanjel - Manče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita brežin, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-408, Žiri - Trebija, pri odcepu za Kladje, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Koper - Ljubljana, razcep Gabrk - priključek Senožeče v smeri Ljubljane, dela, zaprt počasni pas.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-204, Dutovlje - Sežana, v Šmarju pri Sežani, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija podvoza avtoceste, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-685, Tekačevo - Rogaška Slatina, na Celjski cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja nadhoda, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-211, Medvode - Kranj, priključek Jeprca, izmenično enosmerni promet, popravilo podvoza, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Bodoncih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, Slovenska ulica, izmenično enosmerni promet, obnova fasade in strehe objekta, do 3. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri Travniku, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornega zidu, do 28. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 6. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-104, Trzin - Ljubljana (Črnuče), pri križišču s Kidričevo ulico, oviran promet, zamenjava hidravlične napeljave, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, na Tacenski cesti, izmenično enosmerni promet, izgradnja NN priključka za objekt, do 8. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, v Ajdovščini, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 27. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, v Malem Trebeljevem, izmenično enosmerni promet, zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 21. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G1-8, Ljubljana, na Celovški cesti, (Šentvid - severna ljubljanska obvoznica proti centru), zaprt en prometni pas, obnova voziščne konstrukcije, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-420, Brežice - Rigonce, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-214, Stari Log - Dvor, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin, do 20. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, popolna zapora, zaščite brežine, do 23. 12. 2021, popolne zapore bodo ob delavnikih 7.30-11.30, 12.00-14.30, 16.00-18.00 in 19.00-6.00.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, v Lovrencu na Pohorju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, obnova meteorne kanalizacije in novogradnja vodovoda, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Gergarjevem Bregu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 12. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 27.10.2021 18:24 - RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora v zimskem času, v zimskem času.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, na Spodnjem Blatu, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 20. 1. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - RT-915, Ilirska Bistrica - Sviščaki, v Ilirski Bistrici, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 19. 11. 2021. Občasne kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut) med 8. in 17. uro.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-425, Mežica - Črna na Koroškem - Šoštanj, v Črni na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - A2, Obrežje - Ljubljana, mejni prehod Obrežje - priključek Drnovo v smeri Novega mesta, oviran promet, promet poteka po enem pasu, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, na Zgornjem Jezerskem, izmenično enosmerni promet, sanacija usada in obnova vozišča, do 31. 5. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 6. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-414, Kamnik - Vransko, pri Črnem Vrhu v Tuhinju, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 29. 10. 2021, med 8. in 16. uro. Obvoz: Ločica - Trojane - Blagovica - Krtina - Domžale - Kamnik in obratno.
 • 27.10.2021 18:24 - MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 10. 4. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Vidanovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija in nadgradnja omrežja KKS Ljutomer, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-439, Cerkvenjak - Sv. Jurij ob Ščavnici, pri Kraljevcih, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 20. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-418, Škocjan - Dobruška vas, v Dobruški vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba plinovoda, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, oviran promet, rekonstrukcija križišča, do 31. 5. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-425, Šoštanj - Črna na Koroškem, v Šoštanju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija krožnega križišča, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-101, Tržič - Ljubelj, pri Podljubelju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija nadvozov, do 24. 6. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, zaradi sanacije mostu na avstrijski strani, do 1. 4. 2022. Obvoz: za tovorna vozila nad 7,5 tone preusmerjen na prehod Holmec.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-220, Krško - Brežice, v Brežicah, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, ureditve površin za kolesarje in pešce, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-430, Hoče - Slivnica, pri odcepu za Slivnico, zaprt en prometni pas, ureditev priključka, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-102, Želin - Sp. Idrija, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita brežine, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-704, Radlje - Ribnica, pri Ribnici na Pohorju, izmenično enosmerni promet, ureditev hodnika za pešce, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Koper - Ljubljana, uvoz Kastelec v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Koper - Ljubljana, izvoz Kastelec iz smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Koper - Ljubljana, priključek Divača - razcep Gabrk v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem voznem pasu.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Ljubljana - Koper, uvoz Kastelec v smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Ljubljana - Koper, izvoz Kastelec iz smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-105, Metlika - most čez Kolpo, v Metliki, izmenično enosmerni promet, nadvoza nad železnico, do 11. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-737, Rače - Šikole, pri Spodnji Gorici, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno, v Kropi, izmenično enosmerni promet, obnova objekta "Klinarjeva hiša", do 8. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora, izvedbe protiprašne zaščite, popravila zidov in sanacije prepustov, do 22. 11. 2021, od ponedeljka do petka, dnevno med 7.30 - 17. uro.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, do 31. 12. 2021, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-207, Col - Črni Vrh, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija skalne brežine, do 26. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Ljubljana - Koper, priključek Kozina - priključek Srmin v smeri Kopra, dela, promet poteka po enem pasu.
 • 27.10.2021 18:24 - A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Zavrču, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 21. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-232, Hodoš - Petrovci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, komunalna ureditev, do 31. 10. 2021, med 7. in 19. uro.
 • 27.10.2021 18:24 - A1, Ljubljana - Koper, razcep Gabrk - priključek Divača v smeri Kopra, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-614, Štanjel - Manče, v Čehovinih, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine in gradnja opornega zidu, do 26. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G1-1, Dravograd - Maribor, v Zgornji Vižingi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, na Ulici padlih borcev, izmenično enosmerni promet, sanacija podora, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-111, Izola - Jagodje, pri Jagodju, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 3. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 4. 4. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-414, Kamnik - Vransko, Šmartno v Tuhinju - Špitalič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih zaradi rekonstrukcije ceste, do 13. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Mali Bukovici, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 30. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-703, Gortina - Bistriški jarek, pri Pernicah, dela, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), do 15. 11. 2021, med 7. in 19. uro.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-444, Razdrto - Manče, pri Razdrtem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev ceste, do 24. 12. 2021, od 8.30 do 17. ure občasne 15 minutne popolne zapore.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, promet poteka ob gradbišču, sanacija ceste, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - RT-906, Mrzli Studenec - Rudno polje, na Pokljuki, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-425, Črna na Koroškem - Šoštanj, pri Javorjah, izmenično enosmerni promet, sanacija prepusta, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-423, Lesično - Podsreda, pri Kozjem, oviran promet, izgradnja prepusta, do 12. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Bušnja vas - Metlika, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih, obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, razcep Gabrk iz smeri Fernetičev, Italije proti Ljubljani, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-612, Plave - Gonjače, pri Prilesju pri Plavah, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča, do 6. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 4. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitve ceste, do 21. 1. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-419, Šentjernej - Križaj, na Dobah, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnega postajališča, do 5. 12. 2021, ureditev avtobusnega postajališča.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - LC-067020, Dobrova - Horjul, med Podolnico in Brezjem, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 25. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, izmenično enosmerni promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža), do 16. 11. 2021. Med vikendom promet poteka dvosmerno.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije, do 31. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Paderni, zaprt en prometni pas, preplastitve ceste in ureditve odvodnjavanja, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 3. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske poti, do 31. 3. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Roje, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 26. 4. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Dragonji, izmenično enosmerni promet, ureditve odvodnjavanja, do 20. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 26. 1. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-447, Šentrupert - Vransko, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev vozišča, do 4. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-653, Sodražica - Hrib, pri Hribu - Loškem Potoku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila in redno avtobusno linijo je po lokalnih cestah skozi naselje Mali Log in Retje. Obvoz za tovorna vozila je po državnih in lokalnih cestah na relaciji Sodražica - Studenec na Blokah - Retje - Hrib - Loški Potok in obratno.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-681 Laško, most čez Savinjo, popolna zapora, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G1-5, Celje - Laško - Krško, pri Laškem, na Zdraviliški cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-216, Ivančna Gorica - Krka, Gorenja vas - Muljava, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarskih povezav, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-225, Duplica - Kamnik, na kamniški obvoznici pri Perovem, izmenično enosmerni promet, obnove voziščne konstrukcije, do 10. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, izmenično enosmerni promet, obnova voziščne konstrukcije, do 28. 1. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in gradnje pločnika, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, v Oplotnici, Konjiška cesta, popolna zapora, gradnje nadomestnega mostu, do 22. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila, tovorna vozila do 7,5 t in intervencijska vozila je urejen po lokalnih cestah Prešernova cesta, Grajska cesta in Goriška cesta. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 t je urejen po državnih cestah na relaciji Slovenske Konjice - Preloge - Ložnica - Oplotnica in obratno.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-427, Latkova vas - Trbovlje, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Knezdol, do 10. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, Vršiška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije kanalizacije, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Laborah, oviran promet, rekonstrukcije nadvoza, do 17. 1. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - Bratonečice - Senešci, v Vičancih, popolna zapora, sanacija mostu, do 30. 11. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-421, Jugorje pri Metliki - Štrekljevec - Ručetna vas, na Podrebru, dela, izmenično enosmerni promet, do 14. 2. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - G1-4, Slovenj Gradec - Mislinja - Velenje, pri Gornjem Doliču, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu Movže, do 10. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 29. 3. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg, pri Močilah, popolna zapora, obnove vozišča, do 7. 12. 2021. Obvoz: je urejen po državnih cestah.
 • 27.10.2021 18:24 - RT-905, Mrzli studenec - Jereka, pri Koprivniku v Bohinju, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-726, Renkovci - Črenšovci, pri Renkovcih, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske steze, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-657, Osilnica - Bosljiva Loka, Ribljek - Bosljiva Loka, izmenično enosmerni promet, ojačitve vozišča, do 28. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Škarperjevi Grabi, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu in nasipnih brežin, do 23. 3. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 6. 12. 2021. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Dobliče - Miklarji in obratno.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 4. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-641, Ljubljanica - Polhov Gradec, Samotorica - Setnik, popolna zapora, modernizacija ceste, do 30. 12. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah ali skozi Samotorico ali po cesti Horjul - Dobrova - Polhov Gradec.
 • 27.10.2021 18:24 - G1-5, Celje - Krško, pri Gornjem Pijavškem, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka, do 11. 12. 2021, med 7. in 17. uro.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-633, Bitnje - Jereka, pri Jereki, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije na dveh odsekih.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-725, Martjanci - Sebeborci, v Sebeborcih, popolna zapora, preplastitve ceste, do 5. 11. 2021. Obvoz: Martjanci - Lapovec - Sebeborci in obratno.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 15. 1. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Doblarju, izmenično enosmerni promet, sanacija erozijskih grap, do 16. 12. 2021, občasne kratkotrajne popolne zapore (do 20 minut).
 • 27.10.2021 18:24 - R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 27.10.2021 18:24 - RT-930, Pesek - Lukanja, oviran promet, poškodovano vozišče.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-701, Rogla - Lovrenc na Pohorju, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Tomšičeva cesta, izmenično enosmerni promet, ureditve kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, izmenično enosmerni promet, poseka, spravila in odvoza lesa.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-424, Boštanj - Planina, pri Stari Žagi, oviran promet, nadomestne gradnje mostu čez Sevčnico, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - RT-933, Breg - Jurklošter, v Lahovem Grabnu, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 26. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-423, Črnolica - Lesično, pri Gorici pri Slivnici, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu čez potok Ločica, do 24. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - A5, Lendava - Maribor, priključek Murska Sobota - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.10.2021 18:24 - A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Murska Sobota v smeri Murske Sobote, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcjia potoka Barbara, do 17. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Drnovo - mejni prehod Obrežje v smeri Obrežja, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-686, Tepanje - Žiče, pri avtocestnem priključku Slovenske Konjice, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča in ureditev krožišča, do 6. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-746, Stari trg - Loški Potok, pri Markovcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-609, Predmeja - Lokve, oviran promet, modernizacija ceste, do 15. 1. 2022, Med delovniki, od ponedeljka do petka, bodo dnevno med 7. in 17. uro vzpostavljene popolne zapore. Obvoz: Predmeja−Ajdovščina−Selo−Nova Gorica−Solkan−Lokve in obratno. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen. V preostalem času bo promet urejen izmenično enosmerno.
 • 27.10.2021 18:24 - Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta, Ig, Podpeč. Ukinjena je avtobusna linija 19B.
 • 27.10.2021 18:24 - RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, Boben - Hrastnik, na dveh odsekih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom, Popolna zapora vsak dan od 7. do 17. ure. V vmesnem času pa je promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Hrastnik - Podkraj - Trbovlje - Boben in obratno.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-408, Žiri - Trebija, v Žireh, izmenično enosmerni promet, prenova objekta, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-709, Maribor (Meljska cesta), v križišču s Kremplovo ulico, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 14. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Zgornjem Kamenščaku, popolna zapora, preplastitev ceste in obnova vodovoda, do 26. 11. 2021. Obvoz: po lokalni cesti Ljutomer - Cezanjevci - Branoslavci - Zg. Kamenščak in obratno.
 • 27.10.2021 18:24 - RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 1. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • 27.10.2021 18:24 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec - Dravograd, pri Slovenj Gradcu, promet poteka ob gradbišču, rekonstrukcija mostu preko potoka Barbara. Obvoz: je urejen čez nadomestni most.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica, v Celestrini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev medkrajevne optične povezave, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-234, Dole - Šentjur, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, oviran promet, rekonstrukcija ceste in izvedba krožišča, do 31. 12. 2021. Obvoz: Lokalni promet iz smeri centra Šentjurja poteka preko Reber, iz smeri Dramelj pa ob gradbišču. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, modernizacija ceste, do 28. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - LC 150061 Žirovnica - Breg - Piškovca - Bled, most čez Savo Dolinko, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedba krožnega križišča, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani. Popolne zapore v dnevnem in nočnem času.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-737, Rače - Šikole, v Račah, izmenično enosmerni promet, zamenjava transportnega vodovoda, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
 • 27.10.2021 18:24 - MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 1. 11. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
 • 27.10.2021 18:24 - G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, zaprt je v križišču pas za zavijanje proti Lescam, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, pri Liveku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2021, med 8. in 16. uro. Obvoz: Livek−Idrsko–Tolmin–Livške Ravne in obratno.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 15. 11. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 30. 11. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 27.10.2021 18:24 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij.
 • 27.10.2021 18:24 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 31. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 27.10.2021 18:24 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 15. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 1. 12. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 27.10.2021 18:24 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 18:24 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 27.10.2021 18:24 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, popolna zapora, nadomestna gradnja mostu, do 30. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.

S katerim znamenjem se najbolj ujamete v ljubezni, prijateljstvu in poslu?

3 leta
Nazadnje posodobljeno: 3 leta
Nekdo je lahko ljubezen vašega življenja, v poslu pa se vama ne bi izšlo.

OVEN

Ljubezen: Za vas bo največji ljubezenski izziv zagotovo strelec. Očarani boste nad njegovimi pogledi na svet. Prav tako vam bo všeč, da bo gledal na prihodnost in ne razmišljal o preteklosti.

Druženje: Najboljše se boste razumeli z ribami, saj bodo razumele vaše še tako intimne težave.

Posel: Najboljši poslovni sodelavec bo zagotovo kozorog. Vi ste sicer odlični v pripravi projektov, a potrebujete nekoga, ki vas bo s trdim delom pripeljal do konca.

BIK

Ljubezen: Najboljši partner je Devica. Njeno analiziranje in zrel pristop do življenja bo na vas deloval pomirjajoče. Oba skupaj si bosta rada privoščila trenutke zase.

Druženje: Ko si zaželite prave zabave, bo lev odlična družba. Preko njega lahko spoznate potencialne poslovne partnerje.

Posel: Najboljši poslovni partner je vodnar.

DVOJČEK

Ljubezen: Vam najbolj primeren partner je tehtnica, ki vam bo pomagala čez vse vaše dvome – jih pretehtati in obrazložiti, tako, da se boste enostavnejše odločili.

Druženje: Najbolj zanimiv za vas je škorpijon. Je pravi partner za nočna potepanja, ko boste imeli dovolj vsakodnevnega življenja in prenatrpanega delovnika.

Posel: Najboljši poslovni partner je strelec.

RAK

Ljubezen: Priporočamo vam kozoroga. Je dovolj stabilen in samozavesten, zato si lahko pridobi vaše zaupanje. Cenili boste njegove čustvene in družinske vrednote.

Druženje: Najbolj sproščen za vašo družbo je zagotovo bik. Najboljši sodelavec je škorpijon.

Posel: V službi vam bo najbolj ustrezal škorpijon.

LEV

Ljubezen: Najboljši partner je vodnar. Nikoli mu ne bo težko prisluhniti vašim težavam. Kdo potrebuje seks, ko pa se lahko pogovarjate do jutranjih ur?

Druženje: Vaš najboljši prijatelj bo oven, ki mu ne boste rabili pojasnjevati kako se počutite, saj bo to vedel sam. Družilo vaju bo tudi nakupovanje in druženje ob kavah.

Posel: Najboljši poslovni partner je tehtnica.

DEVICA

Ljubezen: Bik je tisti, ki vašemu astrološkemu znamenju najbolj ustreza. Polnil vas bo z energijo in optimizmom. Pogosto bosta čas preživela na kratkih izletih, zanimivo bo tudi takrat, ko bosta skrita pred očmi drugih.

Druženje: Najboljše spremstvo na zabavah je rak.

Posel: Najboljši sodelavci so tisti, ki so rojeni v znamenju ribe.

TEHTNICA

Ljubezen: Najboljši partner bo oven, ki bo bil pripravljen z vami naproti vsem izzivom in biti podpora, ko boste premagovali ovire. V vas bo prebudil strast.

Druženje: Trenutke zabave, pa tudi kakšen resnejši pogovor, boste zagotovo najboljše preživljali z dvojčkom.

Posel: Najboljši poslovni partner je vodar. Ta bo znal ceniti vašo predanost delu in bo skupaj z vami razvijal nove ideje.

KOZOROG

Ljubezen: Najboljšega partnerja boste naši v znamenju raka. Nikoli ne bo skrival svojih čustev.

Druženje: Največ skupnih interesov si lahko delite z devico. Devica je enako kot vi predana svojim hobijem in je zagotovo vaša sorodna duša kar se tiče prijateljstva.

Posel: Najboljši sodelavec bo zagotovo tisti, ki je rojen v znamenju škorpijona.

ŠKORPIJON

Ljubezen: Ljubezen boste najlažje našli pri ribi. Ta bo občutila vaše razpoloženje in prepoznala vaše želje še preden jih boste izgovorili. Je super kombinacija romantike in burnega življenja, ki ustreza vašemu karakterju.

Druženje: Najboljši prijatelj bo škorpijon, saj je edino pripadnik istega astrološkega znamenja tisti, ki vam bo popolnoma ustrezal.

Posel: Najboljši poslovni partner je bik.

VODNAR

Ljubezen: Najlepše ljubezenske trenutke boste preživeli s strelcem. Strelci so namreč svobodne osebe, ki so zelo strastne in vas bodo popeljale na razburljivo čustveno potovanje. Naučili vas bodo tudi kako pomembno je zaupanje.

Druženje: Vaše družabno življenje ne bo popolno brez leva. Z levom boste našli veliko skupnega in kvalitetno preživeli vsak trenutek.

Posel: Najboljši sodelavci so osebe rojene v znaku ovna, a morate znati slediti njihovem tempu.

STRELEC

Ljubezen: Najboljši partner je lev, ki bo znal ceniti vašo pozornost in pogum. Za ljubezen se bo boril z vsemi sredstvi.

Druženje: Najboljše avanture boste preživeli z ribami. Z njimi se boste dobro razumeli tako ob resnih pogovorih, kot ob kozarčku vina.

Posel: Najboljši poslovni partnerji so dvojčki.

RIBI

Ljubezen: Razburljivo življenje vas časa z rakom, ki ne bo prenehal gledati v vaše oči. Srečni boste, ko boste v njegovi bližini.

Druženje: Prave zabave se začnejo in končajo s strelcem – ko prvi omaga.

Posel: Dobre sodelavce boste našli v levu.