Med vsemi državljani ni moč najti priimka Potica, Jajce ali Šunka – je pa bilo lani 40 Šunkarjev.

Če so hren in pirhi v prehrani največkrat na mizi med velikonočnimi prazniki, je v Sloveniji tudi nekaj takih prebivalcev, ki jih hren in pirhi spremljajo skozi vse leto. Priimek Hren namreč nosi 1440 prebivalcev Slovenije, Pirhov je medtem 76.

Največ Hrenov v osrednjeslovenski statistični regiji

Statistični urad je pred veliko nočjo sporočil, da se je v začetku lanskega leta Hren pisalo 1440 prebivalcev Slovenije, po pogostosti se je ta priimek v celotni državi uvrstil na 83. mesto. Največ Hrenov je živelo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 418, nekoliko manj, 408, pa v savinjski statistični regiji. V tej regiji je bil priimek Hren najpogostejši, uvrstil se je na 29. mesto.

V lanskem letu 40 Šunkarjev

Od imen jedi, ki zaznamujejo velikonočni čas, se med priimki Slovencev pojavi tudi Pirh. Teh je bilo leta 2018, kot izhaja iz podatkovne baze statističnega urada, 76. Medtem pa med Slovenci ni moč najti priimka Potica, Jajce ali Šunka – je pa bilo lani 40 Šunkarjev.