V Alma Mater Europaea bo v sredo, 5. junija, predstavitev knjige Nikole Tesle Problem povečevanja človeške energije.

Delo je pravkar izšlo pri založbah ZRC in Litera, predstavila ga bosta prevajalec in pisec spremne študije Tibor Hrs Pandur in fizik, izumitelj in recenzent knjige Andrej Detela.

Prevod osrednjega spisa prvič v slovenščini

Problem povečevanja človeške energije, ki je prvič izšel v slovenskem prevodu, je Nikola Tesla objavil leta 1900 v junijski številki Century Magazine in velja za osrednji spis v njegovem opusu. V tej poljudni znanstveno-filozofski razpravi je na podlagi spoznanj, pridobljenih na eksperimentalni postaji, ki jo je med 1899 in 1900 zgradil v Colorado Springsu, podal razloge za raziskave, ki so ga pripeljale do razvoja brezžičnega sistema prenosa električne energije.

Ob predstavitvi svoje družbene teorije, teorije vojne in filozofije družbenotransformativnih tehnologij, je raziskal tudi možnosti izdelave »samogibnega toplotnega motorja«, ki bi vso pogonsko moč črpal neposredno iz okolja, ter predstavil izum prvega »teleavtomata«, daljinsko upravljane ladjice in s tem postavil temelje sodobni radiotehniki, daljinskemu upravljanju in eksperimentalni robotiki.

Spodbujanje k nadaljevanju Teslovih raziskav

Ob pomanjkanju Teslovih izvirnih spisov v slovenskem jeziku ta znanstvena monografija uteleša pomemben doprinos k predstavitvi Teslovega dela v slovenskem prostoru. Namenjena je tako strokovnemu kot širšemu bralstvu, ki je željno seznanjenja s Teslovimi temeljnimi idejami in eksperimenti, ki so gnale izjemna odkritja njegovega izumiteljskega dela.

Sestavljena je prav tako z željo po spodbuditvi in morebitnem nadaljevanju Teslovih (še vedno kontroverznih) izumov in raziskav, ki v zadnjih desetletjih pridobivajo na vedno večjem zagonu, ter z željo po kritični analizi njegovih še danes slabše razumljenih ali neraztolmačenih dosežkov, izumov in hipotez.