Mestna občina Maribor na Rotovškem trgu načrtuje gradnjo medgeneracijskega centra, v katerem bi poleg nove knjižnice umestili tudi art kino. Prav tako si želijo vzpostaviti mestni kino, ena izmed zaželenih lokacij pa je nedvomno nekdanji kino Udarnik. Nov medgeneracijski center bo zgrajen tudi na Pobrežju, v sklopu naselja Novo Pobrežje.

Kot smo že poročali, se v Mestni občini Maribor v prihodnosti ne obeta le eno kino v mestnem središču, pač pa kar dve. Art kino bo umeščeno v sklopu medgeneracijskega centra na Rotovškem trgu, kjer bo svoje mesto našla tudi nova, prenovljena knjižnica. Na MO Maribor menijo, da ima mesto sicer že uveljavljen tovrsten program, da pa  kulturna ponudba filmske produkcije ne sme biti odvisna le od komercialnih institucij. Art kino bo manjša kinodvorana z do osemdesetimi sedeži, v kateri bodo predvajani izključno avtorski filmi. Občinstvo, ki zdaj pogreša projekcije filmov iz t. i. »butične« filmske produkcije v Mariboru zagotovo imamo. V dvorani art kina bi lahko ob kinoprojekcijah izvajali tudi druge dogodke na podobni kakovostni ravni.” 

Udarnik kot potencialna lokacija za nov mestni kino

V občini pa želijo urediti tudi mestni kino. Ena izmed potencialnih lokacij za vzpostavitev mestnega kina je nedvomno nekdanji kino Udarnik, menijo. Dvorana mestnega kina bi morala biti nekakšna »dvoživka«, ki bi ob projekcijah kvalitetnih aktualnih filmov omogočala tudi koncerte in druge vsebine za najširšo publiko. Takšne dvorane zaenkrat v mestu še nimamo,” so zaupali za naš medij. Kakšna bi bila cena medgeneracijskega centra in novega mestnega kina ter kdaj bi naj pričeli s prostorskimi načrti in podobno, nam na občini niso odgovorili. 

Občina je novembra 2019, po zaključenem postopku javnega naročila, podpisala pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije in izvajanju projektantskega nadzora za prenovo Mariborske knjižnice z Rotovškim trgom z arhitekturnim birojem MEDPROSTOR, arhitekturni atelje d.o.o. Trenutno je projektiranje v fazi usklajevanja in načrtovanja idejne zasnove.

MO Maribor v projekt aktivno vključuje tudi vodstvo Mariborske knjižnice in druge deležnike, saj si prizadeva, da bi v tem za mesto izjemno pomembnem projektu delovala povezano, konstruktivno in mestotvorno.

V Ljubljani nov mestni kino za 8 milijonov evrov

Z Mestne občine Ljubljana so nam pred časom odgovorili, da so v strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2013–2015 predvideli izgradnjo minipleksa mestnega kina v središču Ljubljane. Načrt vključuje izgradnjo štirih dvoran.

Izgradnjo in vzpostavitev minipleksa mestnega kina bodo financirali v Mestni občini Ljubljana, odprtje načrtujejo konec leta 2023. Vrednost projekta je nekaj več kot 8 milijonov evrov. Ocenjena vrednost vključuje pripravo dokumentacije, odkup prostorov, izvedbo arheoloških del, pripravo in izvedbo javnega arhitekturnega natečaja, vsa dela GOI, nakup opreme in nadzor nad izvedbo investicije.

Medgeneracijski center tudi na Pobrežju

V Mariboru pa se v sklopu naselja Novo Pobrežje obeta še en medgeneracijski center, ki je predviden v pritličju enega od objektov. Kot so nam sporočili s Stanovanjskega sklada RS, bo 120 kvadratnih metrov velik center zajemal dnevne delavnice in tečaje za starejše, rekreacijske programe in občasne prireditve.

Za ureditev prostorov medgeneracijskega centra bo v nadaljevanju projektiranja izdelana podrobnejša projektna naloga. Stanovanjska soseska Novo Pobrežje, kjer namerava Stanovanjski sklad RS graditi do 450 javnih najemnih stanovanj, je trenutno pred javnim naročilom za izbiro izdelovalca prostorskega akta OPPN. Pričetek gradnje javnih najemnih stanovanj v soseski Novo Pobrežje je predvidena v letu 2022.

Nov center bo prilagojen starejšim in gibalno oviranim osebam, osvetlitev bo primerna tudi za osebe s slabšim vidom. Pazili bodo tudi na zadostno prezračenost in temperaturno ugodje prostorov, ki morajo biti primerno akustično obdelani ter med seboj ustrezno ločeni oz. povezani.