Rajzefiber se ni prijavil na javni poziv za prevzem prostorov na Gosposki 11, zato bo njihovo mesto prevzelo drugo socialno podjetje.

Danes, 16. maja, ob 9. uri je na MO Maribor potekalo javno odpiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem na Gosposki ulici 7 in 11, ki so v lasti občine. Na javni razpis sta se prijavila dva ponudnika, in sicer Zadruga ARTmijeMAR za poslovni prostor na Gosposki ulici 7 in Zadruga Dobrina za poslovni prostor na Gosposki ulici 11. Oba (edina) ponudnika, oba socialna podjetja, sta uspešno kandidirala na javnem razpisu, saj sta izpolnjevala vse razpisne pogoje.

V Rajzefiberju se začasno selijo v Vetrinjski dvor, spogledujejo se z novimi prostori

Zadruga Dobrina vlaga v razvoj trajnostne lokalne preskrbe s ponudbo manjših lokalnih kmetij. Trgovino iz Tkalskega prehoda 4 bodo tako preselili na nekdanje mesto Rajzefiberja, na Gosposko ulico 11.

Kot so še zapisali na MOM, so 18. aprila 2019 objavila razpis o Javnem zbiranju ponudb za oddajo poslovnih prostorov MO Maribor v najem za Gosposko ulico 11 in 7. V enem izmed teh poslovnih prostorov je do zdaj delovalo tudi Društvo Hiša! s svojim Rajzefiber birojem, ki se na omenjeno javno zbiranje ponudb ni prijavilo in ni oddalo svoje ponudbe.

Rajzefiber se bo začasno selil v Vetrinjski dvor, sicer pa imajo že nagledan drug prostor v centru mesta, je za Maribor24 dejala Mateja Meh iz Rajzefiberja. Trgovina se na to lokacijo sicer ne bo selila.

“Kot smo poročali že konec meseca aprila, MO Maribor pogodbenega razmerja z omenjenim društvom ni smelo zgolj podaljšati, saj Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne omogoča podaljšanja, ampak le izvedbo novega predpisanega postopka oddaje nepremičnega premoženja,” so dejali na MOM.

Najemnika bosta pogodbi o najemu z MO Maribor podpisala v 15 dneh.