Previdno, če sem kam odpravljate.

V Mariboru in okolici povzročajo težave poplave in snegolomi. Zaradi padavin in taljenja snega nastajajo poplave, ki so zelo izrazite tudi pri Treh ribnikih. V Regijskem centru za obveščanje Maribor so v času večjega obsega poplave meteornih vod na območju Mestne občine Maribor zaenkrat zabeležili dva dogodka. Gasilci JZ GB Maribor so izčrpali vodo iz poplavljene kleti, tudi Gasilci PGD Razvanje so izčrpali meteorno vodo iz objekta.

Problem predvsem poplave in podrta drevesa

Prav tako so zabeležili tri intervencije zaradi snegoloma. Gasilci PGD Pekre, Kamnica in Studenci ter gasilci JZ GB Maribor so drevesa odstranili iz cestišča in počistili sneg iz strehe objekta, navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.

V Mestni Občini Maribor se je  v naseljih Zgornji Slemen – del, Laznica, Srednje in v Brestrnici podrlo tudi več dreves preko cest zaradi mokrega snega. Gasilci JZGB Maribor in PGD Kamnica so drevesa razžagali in odstranili na varno mesto.

Gasilske enote imajo tako polne roke dela predvsem s črpanjem in podrtimi drevesi. Podobno je tudi v sosednjih občinah. V Rušah moker sneg in veter podirajo drevesa, zato je bilo potrebnih že več intervencij. Snegolomi in poplave so zahtevale tudi intervencije v Občini Pesnica, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Lenart …