Pogovor z Izo Beširević, najboljšo študentko Univerze v Mariboru

Vir: Facebook

Študentka pravne fakultete Iza Beširević je s povprečjem 9,8, več znanstvenimi članki in številnimi obštudijskimi dejavnostmi postala najboljša študentka mariborske univerze. Prebiva v Zgornji Kungoti in je stara 24 let. V tem mesecu je magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Poleg študija jo veseli predvsem ples, fotografiranje, ustvarjanje, plavanje, potovanja, preživljanje časa v naravi z družino, prijatelji in psom. Dolgo časa se je ukvarjala tudi s plesom, zlasti z modernim baletom. Poleg tega se posveča še jogi in pilatesu.

Kako ste dosegli takšen izjemni uspeh kot najboljša študentka Univerze v Mariboru? Kakšne so bile vaše ključne strategije za učenje in dosežke?

“Poleg odličnega uspeha je ključno udejstvovanje v različnih obštudijskih dejavnostih in projektih. Sama sem se preizkusila v številnih študentskih raziskovalnih projektih, zlasti iz kazenskega prava, delovnega prava, civilnega procesnega prava in potrošniškega prava. Lotila sem se tudi pisanja strokovnih in znanstvenih člankov. Največji izziv so mi predstavljala različna študentska tekmovanja. Najprej sem se lotila tekmovanja na nacionalni ravni, Študentska pravda – gre za tekmovanje iz slovenskega civilnega procesnega in materialnega prava, na katerem smo z ekipo dosegli drugo mesto. Nato sem se preizkusila v Model United Nations (MUN) tekmovanjih – gre za simulacije različnih odborov Združenih narodov (denimo Human Rights Committee (HRC) in glavnega sodnega organa Združenih narodov, tj. International Court of Justice (ICJ). Na MUN tekmovanju v Ljubljani smo kot ekipa osvojili naziv ‘Best University Delegation’, za kar smo kasneje prejeli tudi Perlachovo priznanje. Nadalje sem tekmovala tudi na MUN tekmovanjih v Ammanu (Jordanija), Beogradu (Srbija), in Mentonu (Francija), kjer sem prejela priznanja ‘Honorable Mention’, ‘Best Delegate’ in ‘Best Judge’. Nazadnje sem se še preizkusila v gospodarskem in arbitražnem pravu na tekmovanju Willem C. Vis Moot, kjer smo se z ekipo prebili v top 20 % ekip iz vsega sveta (izmed 365 ekip). Tekmovanja so mi omogočila, da nagradim znanje, ki sem ga pridobila tekom študija in se (tako pisno kot tudi ustno) preizkusim v reševanju zelo zahtevnih praktičnih pravnih problemov.
Več let sem bila tutorka za obligacijsko in delovno pravo ter tudi članica Študentskega sveta in Akademskega zbora Pravne fakultete UM. Prav tako sem dve leti prevzela vlogo podpredsednice Evropskega združenja študentov prava (ELSA Maribor). Tudi v nadalje pa bom ostala aktivna v Pravniškem društvu Maribor ter humanitarnem društvu Pravo za VSE, kjer sem najprej pomagala kot spletna pravna svetovalka, sedaj pa sem na voljo v okviru mariborske pravne klinike.”

“Nič mi ni bilo težko”

Kaj vas je motiviralo, da se tako predano posvečate študiju in akademskemu napredku?

“Menim, da je motivacija izvirala predvsem od znotraj, saj sem se v študiju zares našla. Zato mi nič ni bilo težko, čeprav je bilo na trenutke stresno. Ključna je bila želja po tem, da se preizkusim v različnih aktivnostih, tekmovanjih, projektih, znanstveno-raziskovalnih možnostih in študentskih delih na področju prava. Na podlagi različnih aktivnosti in izkušenj sem tudi ugotovila, kaj mi bolj ustreza in kaj manj ter seveda, kje se vidim v prihodnosti. Čas študija je čas, ko je treba najti svoje mesto v stroki in širše, v družbi. To je seveda lažje, če se tekom študija preizkusiš v različnih aktivnosti in morebitnih poklicnih možnostih. Slednje še posebej velja v pravni stroki, ki omogoča res široko paleto različnih možnih zaposlitev in usmeritev.”

Ali bi lahko delili svoje nasvete za učinkovito upravljanje časa med študijem in druge obveznosti?

“Menim, da je vedno dobro obdržati pravo mero vsega, zato sem se tudi sama trudila v čim večji meri vključiti športne in druge razvedrile aktivnosti v študijski slog življenja. Ampak to glede na moje številne študijske in obštudijske aktivnosti ni bilo vedno najlažje. Zato je treba biti precej organiziran in si znati tudi v koledarčku oziroma urniku zabeležiti čas za druženje, šport in nazadnje tudi čas zase.
Izpostaviti velja, da učenje in šport gresta z roko v roki. Kajti, po več urah učenja dobro dene ena ura športa ali vsaj sprehoda v naravi. To človeka sprosti in razbistri ter mu omogoči lažje nadaljevanje z učenjem oziroma opravljanjem drugih študijskih obveznosti.”

Foto: Osebni arhiv

Kateri so bili vaši največji izzivi med študijem, in kako ste jih premagali?

“Razporejanje in usklajevanje časa za študijske obveznosti in prostočasne dejavnosti mi je predstavljajo največji izziv, ki sem ga poskušala premostiti z veliko mero organiziranosti, doslednosti ter determiniranosti. Kjer je volja, tam je pot.”

Kateri so vaši načrti in cilji za prihodnost po zaključku študija?

“Glede na to, da sem pred dvema tednoma zaključila magistrski študij, so še vse možnosti odprte. Najbolj pa se nagibam k sodniškemu pripravništvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Kajti, ugotovila sem, da me zelo veseli raziskovanje prava, interpretacija in ‘ustvarjanje’ prava s pomočjo sodne prakse in znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Zato se tudi v prihodnje vidim zlasti na teh dveh področjih.”

Nasveti za bodoče študente

Kakšne so vaše izkušnje z mentorji in profesorji na Univerzi v Mariboru? Kako so vam pomagali pri vašem akademskem razvoju?

“Pravna fakulteta Univerze v Mariboru ponuja izredno pozitivno študijsko in razvojno okolje. Profesorji in asistenti so zelo dostopni, prijazni in vključujoči. Študentom je omogočeno veliko priložnosti za nabiranje dodatnih kompetenc, znanja in izkušenj. Že v prvih študijskih dneh sem ugotovila, da na fakulteti vlada občutek kolegialnosti in vključenosti ter da se odnosi med profesorji in študenti ne gradijo na strahospoštovanju, ki so ga mnogi dijaki vajeni iz srednjih šol. Takšno vključujoče in pozitivno študijsko okolje je primerna podlaga za izobraževanje in tudi osebnostni razvoj. To je še posebej pomembno na naši fakulteti, saj se od pravnika pričakuje, da je izoblikovana in kritična oseba. Zato se mora spodbujati študente, da dvomijo, postavljajo vprašanja, razmišljajo in tudi kritizirajo. Da do tega pride pa se mora študent/ka počutiti sprejeto, dobrodošlo in spoštovano. S tem se lahko Pravna fakulteta UM ponosno pohvali.
Profesorji in asistenti pripomorejo akademskemu razvoju študentov na različne načine, zlasti ustvarjajo priložnosti za sodelovanje na študentskih raziskovalnih projektih, omogočajo udeležbo na mnogih zanimivih konferencah in drugih izobraževalnih dogodkih, se trudijo na podlagi projektov študente povezati s prakso (zlasti s sodstvom in odvetništvom), spodbujajo in pomagajo pri znanstveno-raziskovalni dejavnosti študentov (predvsem pri pisanju člankov), pomagajo z neizčrpnimi napotki na moot-court in MUN tekmovanjih ter so dostopni za kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi s študijskimi ali obštudijskimi obveznostmi.”

Foto: Osebni arhiv

Kaj vam pomeni biti najboljša študentka Univerze v Mariboru in kako nameravate to priznanje uporabiti v prihodnosti?

“To priznanje mi pomeni veliko, saj izkazuje moj trud in vložen čas v študijske in obštudijske dejavnosti. Je odraz odrekanja, vztrajnosti, pridnosti, poguma in uspešnega dela. Hkrati pa je to lepa popotnica za naprej. Uporabiti ga nameravam kot izkaz navedenega.”

Kakšen nasvet bi dali bodočim študentom za doseganje odličnosti v študiju?

“Svetujem, da se osredotočijo zlasti na študij in da se preizkusijo v čim več različnih aktivnostih in obštudijskih dejavnosti. Pri tem je treba biti pogumen in se ne bati izkazati zanimanja. Zelo pomembno je tudi, da tekom študija navezujejo stike – tako s sošolci, profesorji in asistenti kot tudi drugimi iz stroke. V ta namen je dobrodošlo aktivno delovanje v društvih (tako študentskih kot strokovnih), vključevanje v različne obštudijske dejavnosti in pridobivanje praktičnih izkušenj s študentskim delom. To odpira vrata v različne nove priložnosti, ki se morda razvijejo v kasnejšo zaposlitev.”