V prvih desetih mesecih letošnjega leta je bilo na območju Elektra Maribor skupno sedemnajst dni z izrednimi vremenskimi razmerami, ki so s svojo intenziteto povzročile poškodbe na omrežju, zaradi katerih je prišlo do motenj v oskrbi uporabnikov z električno energijo. 

V prvih desetih mesecih letošnjega leta je bilo na območju Elektra Maribor skupno sedemnajst dni z izrednimi vremenskimi razmerami, ki so s svojo intenziteto povzročile poškodbe na omrežju, zaradi katerih je prišlo do motenj v oskrbi uporabnikov z električno energijo.

“V obdobju od leta 2011 do leta 2016 je bilo v celem letu manj dni z izrednimi vremenskimi razmerami kot jih je bilo letos v
desetih mesecih. V zadnjih letih pa se močno povečujeta tako intenziteta kot pogostnost izrednih vremenskih razmer. Na to se družba odziva z intenzivnim investicijskim ciklusom, kjer je v ospredju tudi povečevanje robustnosti omrežja, kar se zagotavlja s kabliranjem in izoliranjem vodov,” so za Maribor24.si pojasnili iz družbe Elektro Maribor.

Vir: Elektro Maribor

Nujna vzdrževalna dela se trudijo realizirati čimprej

Kot so še pojasnili, investicije in nujna vzdrževalna dela izvajajo zaradi potreb uporabnikov, ki narekujejo povečevanje robustnosti, zmogljivosti in naprednosti omrežja.

“V okviru razmer, ki so povezane s situacijo COVID-19, namenjamo v Elektro Maribor posebno skrb lokacijam in časovni razporeditvi načrtovanih prekinitev. Za dobrobit uporabnikov in za varno obratovanje omrežja, si prizadevamo planske posege realizirati čim prej,” so še pojasnili.