Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji ponovno spremenila Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Slika je simbolična

Kot smo že poročali, se je vlada pred kratkim odločila, da s spremembo uredbe delojemalcem povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne bo všteto v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,13 evra za kilometer razdalje med prebivališčem in delovnim mestom.

Toda uredba se je na 238. seji vlade ponovno spremenila. “Višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, se vrača na višino 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, kot je veljala pred zadnjo spremembo uredbe za tiste, ki niso imeli možnosti javnega prevoza in čezmejne delovne migrante,” je zapisano v sporočilu po dopisni seji.

Kaj zajemajo spremembe?

S spremembo se odpravlja določanje neobdavčenega dela v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice za javni prevoz javni prevoz ob predložitvi dokazila o nakupu in določanje neobdavčene minimalne višine z upoštevanjem prisotnosti na delu v posameznem mesecu.

Ob tem se jasneje določa minimalna višina povračila stroška prevoza na in z delovnega mesta, ki se ne všteva v davčno osnovo in poenostavlja določanje neobdavčene višine pri posameznem delojemalcu.

Delojemalcu se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, pod pogoji iz prvega odstavka 3. člena uredbe, najmanj do višine 140 evrov mesečno, čeprav bi bila višina neobdavčenega dela, določena z upoštevanjem prvega odstavka 3. člena (razdalje in vrednosti 0,18 evra na kilometer), nižja.

Pogoj, na podlagi katerega se delodajalcu povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj do višine 140 evrov, sta vsaj en kilometer od kraja bivališča do delovnega mesta in vaj en dan prisotnosti na delu.

“Uredba se začne uporabljati za povračila potnih stroškov za mesec julij 2021 za delojemalce, na katere se nanaša dogovor med delodajalci in sindikati javnega sektorja, in za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za vse ostale delojemalce za mesec september 2021,” je navedeno v sporočilu dopisne seje.