V družbi Energija plus so objavili odprt javni razpis, s katerim iščejo ustrezno usposobljenega zunanjega člana revizijske komisije nadzornega sveta družbe.

V družbi Energija plus so objavili odprt javni razpis za zunanjega člana revizijske komisije nadzornega sveta družbe.

Objava do razpisa se nahaja na povezavi.

V skladu z zakonom o gospodarskih družbah mora biti vsaj en član revizijske komisije neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. V družbi k prijavi na razpis pozivajo vse, ki izpolnjujejo pogoje.

Rok za oddajo prijav je 31. julij 2021. Vloge je treba poslati na naslov: Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Javni razpis za zunanjega člana revizijske komisije nadzornega sveta družbe, s pripisom ‘Ne odpiraj’.

Kandidati morajo vlogi priložiti življenjepis z dokazili, da izpolnjujejo zahtevane pogoje. Priložiti morajo tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, ter potrdilo o nekaznovanosti.

Objava do razpisa se nahaja na povezavi.

Iščejo se revizorji, računovodje in davčniki

“Šteje se, da so za člana revizijske komisije, ki je neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo, usposobljeni predvsem strokovnjaki, ki so uspešno dokončali izobraževanje za pridobitev naziva pooblaščeni revizor, vendar aktivno ne izvajajo nalog revidiranja računovodskih izkazov, ter revizorji, preizkušeni računovodje, preizkušeni notranji revizorji in preizkušeni davčniki, ki so vpisani v register, ki ga na svoji spletni straani vodi Slovenski inštitut za revizijo,” so pojasnili v družbi Energija plus.

Objava do razpisa se nahaja na povezavi.