Vlada je sprejela spremembo davčne obravnave povračila stroškov prevoza na delo in z dela.

V sklopu spremembe se je spremenil  3. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. S tem se za delojemalce povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,13 evra za kilometer razdalje med prebivališčem in delovnim mestom. Še pred kratkim so stroški prevoza znašali 0,18 evra na kilometer.

Po navedbah v pojasnilu, ki ga je objavilo Ministrstvo za finance, se ta znesek usklajuje enkrat na leto, pri tem pa se bo upoštevala rast cen goriva in maziv za osebna vozila za mesec oktober tekočega leta v primerjavi z mesecem oktobrom prejšnjega leta.

Dodajajo, da se zaposlenim, ki dobo za prevoz na delovno mesto uporabljali javni prevoz, ne bo vštevalo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja minimalno v višini 30 evrov na mesec oziroma v višini mesečne vozovnice. Ob tem pa bo zaposleni delodajalcu moral predložiti dokazilo o nakupu mesečne vozovnice.

Sprememba je dvignila prah pri sindikatih

Ob sprejetju spremembe so se oglasili tudi sindikati in so v izjavi za javnost zapisali svoje pomisleke. Mnenja združili predsednica Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Peter Majcen in predsednica KNSS-Neodvisnost Evelin Vesenjak.

Menijo, da je vlada brez njegovega soglasja in vednosti sprejela spremembo in s tem posegla v “dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja in hkrati znižala prejemke vseh zaposlenih v zasebnem sektorju, ki so imeli povračila stroškov prevoza urejene v višini dosedanje uredbe.

Popolnoma nesprejemljivo je, da je vlada s spremembo uredbe enostransko, brez kakršnega koli socialnega dialoga neposredno posegla v pravice zaposlenih v zasebnem sektorju ter v njihove neto prejemke, hkrati pa je brez vnaprejšnjega opozorila posredno posegla tudi v kolektivne pogodbe, ki predstavljajo dvostranski dogovor med socialnimi partnerji,” dodajajo v izjavi.

Sindikati pozivajo vlado, da naj uredbo spremeni tako, “ne bo posegala v ureditev povračila stroškov prevoza zaposlenih v zasebnem sektorju in v dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja glede povračila stroškov prevoza.” Ob tem zahetvajo dialog, s pomočjo katerega bi naj prišlo do soglasja o povišanju nominalnih zneskov, ki so že vrsto let zamrznjeni in ne njihovem znižanju, kot se je to zgodilo v sporni spremembi uredbe.

V primeru, da do sprememb ne bo prišlo, zahtevajo dvig plač v zasebnem sektorju, ki bi naj nadomestil neto razkorak z znižanju potnih stroškov.