Prevzemnik, ki je od prejšnjega tedna tudi uradno 90,69-odstotni lastnik ptujske družbe, bo prevzemno ponudbo objavil najpozneje v 30 dneh.

Ukrajinski holding MHP oziroma njegova ciprska odvisna družba Hemiak Investments je objavila prevzemno namero za odkup preostalih delnic Perutnine Ptuj. Prevzemnik, ki je od prejšnjega tedna uradno 90,69-odstotni lastnik ptujske družbe, bo prevzemno ponudbo v skladu z zakonom objavil najpozneje v 30 in ne prej kot v desetih dneh.

Kosovne delnice v nematerializirani obliki

Ciljna družba, je zapisano v nameri za prevzem, je izdajatelj 10.912.500 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev. Z njimi se sicer ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Obveščanje o prevzemni nameri

Prevzemnik, ki je že lastnik 9.896.842 delnic, je o svoji nameri obvestil agenciji za trg vrednostnih papirjev in varstvo konkurence, poslovodstvo Perutnine Ptuj, predstavnike delavcev ciljne in prevzemne družbe. Njihove prevzemne aktivnosti bo vodila NLB.

Zelena luč Agencije za varstvo konkurence

Holding MHP je do dokončnega prevzema ptujske skupine od skupine Slovenska industrija jekla (Sij) prišel sredi februarja, ko je poslu zeleno luč prižgala Agencija za varstvo konkurence in mu izdala soglasje za prevzem. Sij, ki je v lasti ruskega kapitala, je z MHP pogodbo o prodaji podpisal že novembra lani.

Novi nadzorniki imenovali novo upravo

V Perutnini so prejšnji teden, spomnimo, že izvedli izredno skupščino, na kateri so imenovali nove nadzornike, ti pa so pod vodstvom Uroša Ilića takoj imenovali novo upravo družbe, na čelu katere je Enver Šišić. Nova uprava, v njej je še Jevgenij A. Dranov, David Visenjak pa bo mandat začel po razširitvi števila članov, naj bi v kratkem načrte in nadaljnji razvoj skupine predstavila na novinarski konferenci, na kateri bodo predstavili lanske poslovne rezultate.