S 1. februarjem nov dvig cen za številne Telemachove pakete.

Slika je simbolična

Telemach je pred kratkim neprijetno presenetil svoje uporabnike z obvestilom, v katerem so napovedali, da bodo 1.2.2019 deležni povišanja mesečne naročnine za fiksnih komunikacijskih storitev (enojček, dvojček, trojček) za 1, 1.5 ali 2 evra. Podražitve bo deležnih več kot 200 paketov, ne pa tudi paketi EON.

Februarja bodo sicer nadgradili večino paketov z višjimi hitrostmi interneta, določenim paketom pa bodo dodali posamezne programe, Ukinili bodo tudi dodatno SIM kartico v paketih Mingl, Mobilni internet in Premium, kdor jo ima, mu bo februarja prenehala delovati. Za koliko se spreminjajo cene in hitrosti posameznih paketov, lahko preverite na njihovi spletni strani.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe

Do uveljavitve napovedanih sprememb (1. februar) imajo obstoječi naročniki Telemachovih storitev, v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah, pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.