Vlada je sprejela uredbo, ki podrobneje opredeljuje subvencije fizičnim osebam za nakup lesnih peletov za ogrevanje gospodinjstev.

Vlada je z uredbo o subvencijah za nakup lesnih peletov določila način izplačila, podrobnejše pogoje glede dokazil in izplačil upravičencem ter podrobnejšo vsebino spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov.

Subvencije bo izplačeval Borzenov center za podpore, ki mora v roku enega meseca omogočiti oddajo vlog za pridobitev subvencije preko spletne aplikacije.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, v katerem je podlaga za te subvencije, določa, da lahko fizične osebe, ki lesne pelete uporabljajo za ogrevanje gospodinjstva, dobijo 100 evrov subvencije na tono, skupno za največ pet ton, pogoj je, da so pelete kupili med 1. septembrom in 31. decembrom 2022.