Uvodni dan dogodka, na katerem bo glavna tema razprav Skupna kmetijska politika (SKP) po letu 2020, je namenjen delavnicam na devetih različnih lokacijah. Med drugim bodo govorili o podpori vzdržnim dohodkom kmetij ter krepitvi njihove tržne usmerjenosti in povečanju konkurenčnosti.

Delavnice bodo namenjene tudi razpravam o podnebnih spremembah in s tem povezanim učinkovitim upravljanjem naravnih virov, biotski raznovrstnosti, priložnostih za mlade in nove kmete, njihovi socialni vključenosti, lokalnem razvoju na podeželskih območjih, pa tudi o kakovosti hrane, zdravja in dobrobiti živali ter prenosu znanja, inovacij in digitalizaciji v kmetijstvu.

Zbrane bo nagovoril tudi državni vrh

Zvečer bodo v Majšperku slovesno razglasili slovenskega predstavnika za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 in najbolj inovativnega mladega kmeta za leto 2018.

Skupno zasedanje več kot 200 udeležencev bo v sredo dopoldne prav tako potekalo v Majšperku, kjer bodo zbrane nagovorili predsednik državnega zbora Dejan Židan, kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, Silvia Michelini iz direktorata za kmetijstvo pri Evropski komisiji in Goran Šoster, sopredsedujoči pri Evropskem podeželskem parlamentu.