Z omenjeno obvoznico, na katero v Kidričevem čakajo že nekaj časa, bodo potekal promet težkih tovornjakov mimo mesta do industrijskega območja, kjer sta med drugim največji podjetji Talum in Boxmark.

Na razpis za gradnjo obvoznice v Kidričevem je do veljavnega roka, ki se je iztekel v petek, prispelo sedem ponudb. Kot so za STA sporočili iz direkcije za infrastrukturo, so se te gibale med 8,2 in 11,3 milijona evrov. Finančno najugodnejšo ponudbo je oddalo slatinsko podjetje Kitak Gradnje, ki bi dela opravilo v konzorciju z bistriškim Maptradom. Drugo najnižjo ponudbo je oddalo hrvaško gradbeno podjetje GP Krk v sodelovanju z litijskim podjetjem Trgograd, in sicer v višini 8,9 milijona evrov.

Manj kot deset milijonov evrov visoke ponudbe so oddali še Cestno podjetje Ptuj skupaj s Pomgradom (skoraj 9,3 milijona evrov), ljubljanski CVP s podjetjem Prohaus Dolsko in italijansko družbo I.CO.P. (dobrih 9,3 milijona evrov) ter sevniška družba Rafael Sevnica v konzorciju z Mapri Proasfaltom iz Ljubljane, koroškim gradbenim podjetjem Slemenšek in GIC Gradnjami iz Rogaške Slatine (9,8 milijona evrov).

Foto: DRSI

Foto: DRSI

 

Trasa poteka zahodno od Taluma

Najvišji, 11,3 milijona evrov visoki ponudbi sta oddala avstrijski Strabag in konzorcij podjetij pod vodstvom Rika Ljubljana, v katerem so še družbe Hmezad TMT, slovenjgraški Kostamnn Gradec in podjetje GMW iz Turjancev. Vse ponudbe so torej precej nižje od investicijske vrednosti projekta, ki je bila ocenjena na 14,7 milijona evrov, pri čemer bo 6,7 milijona evrov za projekt prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Kot so že pred časom pojasnili na infrastrukturnem ministrstvu, so traso obvoznice določili med glavno cesto Šikole-Hajdina in regionalno cesto Majšperk-Kidričevo, ta pa poteka po vzhodni strani naselja Strnišče zahodno od Taluma.

Gradnja obvoznice obsega:

  • novo obvozno cesto v dolžini 3,952 km,
  • ureditev šestih križišč,
  • ureditev priključnih, servisnih in traktorskih cest,
  • ureditev objektov (podvoz pod industrijskim tirom s kesonom in črpališčem ter podhod za živali),
  • ureditev kolesarskega in peš prometa,
  • ureditev odvodnjavanja,
  • prestavitev oz. zaščita tangiranih vodov gospodarske javne infrastrukture ter
  • krajinsko ureditev ureditvenega območja obvoznice.

Težki tovornjaki poslej mimo mesta

V sklopu projekta bodo zgradili nekaj manj kot štiri kilometre nove obvozne ceste, uredili šest križišč, nekaj priključnih, servisnih in traktorskih cest, podvoz pod industrijskim tirom ter podhod za živali, pa tudi kolesarsko stezo in pločnik. Hkrati bodo uredili še kanalizacijo ter poskrbeli za krajinsko ureditev območja.

Z omenjeno obvoznico, na katero v Kidričevem čakajo že nekaj časa, bodo med drugim omogočili promet težkih tovornjakov mimo mesta do industrijskega območja, kjer sta med drugim največji podjetji Talum in Boxmark.

STA