V Salonitu Anhovo so s Soškimi elektrarnami sklenili dogovor o preučitvi možnosti za skupno sodelovanje na področju obnovljivih virov energije.

V Anhovem Načrtujejo namreč postavitev sončne elektrarne in tehnologije za proizvodnjo vodika. Poleg baterij predstavlja vodik najpomembnejše skladišče energije, pridobljene iz obnovljivih virov, igral pa bo tudi pomembno vlogo pri razogljičenju industrijskih procesov. Salonit Anhovo vidi možnost nadaljnjega preboja na področju razogljičenja v uvajanju tehnologij zajemanja, shranjevanja in predelave CO2, kjer pa ima pomembno vlogo ravno vodik.

Dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo, je ob tem povedal: »Naš strateški cilj je razogljičenje proizvodnje cementa in to vključuje uporabo energije iz obnovljivih virov – sončne energije in vodika, pridobljenega iz obnovljivih virov. Nedavno smo naznanili razvojne načrte, ki jih že uresničujemo in ob tem sklepamo strateška partnerstva s podjetji, ki imajo podobno vizijo v smeri zelenega prehoda.«