24. in 25. avgusta bodo v okviru sejma Agra potekala mednarodna virtualna in osebna kooperacijska srečanja ter tematska predavanja.

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor organizira v okviru 59. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra 2021 virtualno mednarodno kooperacijsko srečanje “Inovacije in digitalizacija v agroživilskem sektorju”. “Spletno stran smo objavili in vas vljudno vabimo, da izkoristite priložnost hitrih prijav in večje prepoznavnosti vašega podjetja.”
Cilj dogodka je spodbuditi poslovno sodelovanje s slovenskimi in s tujimi podjetji s ponudbo vnaprej dogovorjenih spletnih 25-minutnih sestankov. Poleg virtualnih sestankov bodo med razstavljavci in obiskovalci mogoči tudi sestanki na razstavišču. “Osnova za sestanke je spletni katalog, v okviru katerega boste našli profile s kompetencami posameznih udeležencev. Na letošnjem dogodku pričakujemo rekordno število udeležencev iz evropskih in globalnih trgov. Do današnjega dne smo pridobili podjetja iz Francije, Italije, Belgije, Avstrije, Madžarske, Latvije, Velike Britanije, Irske, Poljske, Romunije, Rusije, BIH, Švedske, Ukrajine in Čila, v naslednjih dneh pa pričakujemo še sodelovanje s strani drugih držav,” sporočajo.

dav

Virtualni sestanki so še posebej priročni za tujce

“Vsem bomo omogočili virtualne sestanke, ki pa so še posebej priročni za tujce, saj se ti običajno za en ali dva sestanka ne odpravljajo na oddaljene destinacije. Razstavljavci oziroma obiskovalci, ki bodo fizično prisotni na sejmu, pa imajo možnost, da se osebno srečajo na sejmišču. Na tako imenovanem mednarodnem B2B srečanju se običajno povežejo slovenska in tuja podjetja, lahko pa tudi samo tuji partnerji,” nam je povedal Vladimir Rudl, vodja Sektorja za podjetništvo na Regionalni razvojni agenciji za Podravje – Maribor.

Na tako imenovanem mednarodnem B2B srečanju se običajno povežejo slovenska in tuja podjetja, lahko pa tudi samo tuji partnerji.

Virtualna srečanja v okviru sejma Agra bodo potekala v dveh terminih, 24. in 25. avgusta, prvi dan med 12.00 in 17.00 uro, drugi med 11.00 in 17.00, za tiste, ki jim ta termin zaradi dopustov ali drugih obveznosti ne ustreza, pa bo bilateralno poslovno srečanje še 14. septembra. “Sistem prijave na B2B srečanja ostaja odprt tudi po Agri, vse do 14. septembra, med 11.00 in 17.00 uro.”

Vladimir Rudl dodaja: “Kdor se želi udeležiti srečanj ali predavanj, svojo udeležbo prijavi na spletni platformi. Tam označi termin, ki mu ustreza, sistem pa mu omogoči vpogled na seznam prijavljenih podjetij, eksportov ali inštitucij. Poslovnega partnerja, ki mu ustreza, nato povabi na sestanek in ko se oba strinjata, je srečanje avtomatsko organizirano.”

Letos uvajajo še predavanja na temo inovacij in digitalizacije v agroživilskem sektorju

V preteklih letih je v kooperacijskih srečanjih sodelovalo okoli 80 udeležencev, letos prvič pa so se odločili tudi za predavanja, ki so vezana na področji digitalizacije in inovacij v agroživilskem sektorju. 24. avgusta, med 10.00 in 11.30, bodo omenjena predavanja potekala na mednarodnem nivoju. “K sodelovanju smo povabili tudi Evropsko komisijo, Direktorat za kmetijstvo in razvoj, prav tako domače in tuje podjetnike, ki bodo predstavili primere dobrih praks. 25. avgusta, med 9.00 in 10.30  pa bodo potekale slovenske predstavitve.”

DNEVNI RED: 24. avgust 2021:

• 10.00–11.30: Tematska predavanja: Inovacije in digitalizacija v agroživilskem sektorju (v angleškem jeziku)
• 12.00–17.00: Bilateralna poslovna srečanja

DNEVNI RED: 25. avgust 2021:

• 9.00–10.30: Tematska predavanja: Inovacije in digitalizacija v agroživilskem sektorju (v slovenskem jeziku)
• 11.00–17.00: Bilateralna poslovna srečanja

DNEVNI RED: 14. september 2021:

• 11.00–17.00 Bilateralna poslovna srečanja

Udeležba na srečanju je brezplačna, na voljo so številna tematska področja

Udeležba na srečanju je brezplačna, prav tako tudi pomoč pri prijavi in oblikovanju profila podjetja. Dodatne informacije: : vladimir.rudl@rra-podravje.si in jolanda.damis@rra-podravje.si.

Tematski fokusi:

• SADJE IN ZELENJAVA
• INOVACIJE IN DIGITALIZACIJA
• KMETIJSTVO PRIHODNOSTI
• PODNEBNE SPREMEMBE IN VODNI VIRI
• EKOLOŠKO KMETIJSTVO
• HRANA IZ NAŠE BLIŽINE
• PREHRANSKA VARNOST
• NAŠE OKOLJE
• KREPITEV PODEŽELJA
• BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
• GOZDI IN LES – NAŠE BOGATSTVO
• TURIZEM V KMETIJSTVU

Tematski fokusi za mednarodna B2B srečanja so povzeti po prioritetah, ki jih za vsako sejemsko prireditev določi Pomurski sejem. “Kot novost pa smo začeli vključevati agroturizem. 25. avgusta organiziramo na to temo tudi predavanje, s katerim želimo poudariti, da bi bilo potrebno kmetije in turistične kmetije še bolj intenzivno vključevati v sektor turizma,” pravi Rudl.

Skrajni roki za prijave

• do 24. avgusta 2021: spletna registracija (vstavite svoj profil sodelovanja)
• do 24. avgusta 2021: izberite zanimive profile in rezervirajte svoj sestanek b2b
Prijave: https://innovation-digitalisation-in-agro-food.b2match.io/

Tuja podjetja se v primerjavi s slovenskimi na srečanja prijavljajo hitreje

Rudl poudarja, da je zelo pomembno, da se zainteresirani na srečanja in predavanja prijavijo čimprej: “Podjetja iz tujine se prijavljajo veliko hitreje, medtem ko slovenska velikokrat čakajo na to, kdo izmed tujih se bo prijavil. Še vedno imamo drugačen pristop. V tujini se poskuša vsak čim bolj promovirati in na ta način poskrbi, da je druga stran čim bolj obveščena o njegovi ponudbi.”

V času sejma in tudi po sejmu si bomo prizadevali, da bomo s podjetji še vedno sodelovali in jih vzpodbujali k mednarodnemu sodelovanju.

Naš sogovornik pa izpostavi še en pomemben vidik: “V času sejma in tudi po sejmu si bomo prizadevali, da bomo s podjetji še vedno sodelovali in jih vzpodbujali k mednarodnemu sodelovanju. Tudi od tujih partnerjev pričakujemo prijave še po sejemski prireditvi, do 14. septembra, ko pričakujemo še številčnejšo udeležbo.”

Na RRA Podravje – Maribor že zbirajo prijave za virtualna mednarodna kooperacijska srečanja in tematska predavanja, ki bodo potekala v okviru sejma Medical

Tudi v okviru 4. mednarodnega sejma Medical 2021, ki bo na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni potekal med 23. in 25. septembrom, pripravlja Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor virtualno mednarodno kooperacijsko srečanje in tematska predavanja pod naslovom “Inovacije in digitalizacija na področju zdravja in medicine“.

“Tudi v tem primeru smo teme povzeli po sejemskem dogajanju. B2B srečanja sicer na tem sejmu tokrat organiziramo prvič. Potekala bodo en dan, 23. septembra, tematsko pa bodo vezana tudi na digitalizacijo in inovacije na tem področju, dodatno pa še na turizem,” nam je pojasnil Vladimir Rudl.

Tematski fokusi:
digitalizacija in inovativni pristopi v zdravstvu, medicini in oskrbi,
• medicinske naprave in instrumenti,
• storitve na področju zdravja in medicine,
• dietika in življenjski slog,
• komplementarni, alternativni in naravni načini krepitve zdravja in vitalnosti,
• turizem na področju zdravja in medicine.

Pričakujemo, da bomo s strani Evropske komisije izvedeli, kaj se bo na področju medicine dogajalo v letih 2022 do 2025, kateri programi bodo finančno podprti.

V naprej dogovorjeni spletni 25-minutni sestanki bodo potekali v angleškem jeziku. Na podlagi sodelovanja z Evropsko podjetniško mrežo/Enterprise Europe Network pričakujemo na letošnjem dogodku udeležence iz več evropskih trgov. “Pričakujemo, da bomo s strani Evropske komisije izvedeli, kaj se bo na področju medicine dogajalo v letih 2022 do 2025, kateri programi bodo finančno podprti. Tudi v tem primeru bomo v dopoldanskem terminu pripravili predavanja, popoldne pa kooperacijsko srečanje. Dodatni termin za B2B mednarodna srečanja je 30. september.”

DNEVNI RED: 23. september 2021:
• 10.00–11.30: Tematska predavanja: Inovacije in digitalizacija na področju zdravja in medicine
• 12.00–17.00: Bilateralna poslovna srečanja

ROKI:
• do 20. septembra 2021: spletna registracija (vstavite svoj profil sodelovanja)
• do 22. septembra 2021: izberite zanimive profile in rezervirajte svoj sestanek b2b
Prijave: https://innovation-digitalisation-in-health-care.b2match.io/
Udeležba na srečanju je brezplačna, prav tako tudi pomoč pri prijavi in oblikovanju profilov udeležencev. Dodatne informacije: vladimir.rudl@rra-podravje.si in jolanda.damis@rra-podravje.si.

V drugi polovici oktobra bo potekal največji dogodek za mreženje v Sloveniji – SEEMEET SLOVENIA 2021

Med 20. in 21. oktobrom pa bo potekal največji dogodek za mreženje v Sloveniji – SEEMEET SLOVENIA 2021, letos že šesti po vrsti. Tokrat ga pripravljajo v virtualni obliki, podjetja pa bodo znova dobila edinstveno priložnost za širitev svojega posla preko posebej organiziranega poslovnega mreženja. “Gre za mednarodni B2B mrežni dogodek, ki ponuja edinstveno platformo za povezovanje podjetij z različnih sektorjev. V letošnjem letu smo se omejili na tri glavna področja; kovinska industrija in strojegradnja – proizvodnja strojev in izdelkov iz kovin, elektroindustrija – proizvodnja električne opreme ter informacijska in komunikacijska tehnologija – IKT. Četrto področje predstavljajo vsi povezovalni sektorji, kot je na primer logistika, “ pravi Peter Ekart iz Sektorja za podjetništvo na Regionalni razvojni agenciji za Podravje – Maribor.

Na voljo bodo vnaprej dogovorjena srečanja med podjetji in tematska predavanja

Namen dogodka je pomoč podjetjem pri širjenju poslovanja na domačem in mednarodnem trgu z organizacijo vnaprej dogovorjenih srečanj, ki bodo na hiter in učinkovit način opredelila skupne interese za nadaljnjo skupno sodelovanje potencialnih partnerjev. “Zaradi trenutnih razmer, povezanih s covidom, smo se že spomladi odločili, da bomo letos celotno dogajanje preselili na splet. Dogodek bo 20. in 21. oktobra potekal v digitalni izvedbi, kot zanimivost pa bo sam dogodek ponujal tematska predavanja iz treh prioritetnih področij. Organizirali bodo tri tematska predavanja z osrednjim govorcem na začetku. Na letošnjem dogodku bo osrednji govorec Boško Praštalo, ekspert za mreženje in B2B prodajo. Dogodek bo organiziran s strani osmih regionalnih razvojnih agencij vzhodne in zahodne kohezije, pobuda zanj  je prišla od Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor. Pri organizaciji srečanj iz Slovenije sodelujejo tudi obrtne in gospodarske zbornice, med tujimi državami pa so na dogodku še vedno močno zastopane države nekdanje Jugoslavije, zlasti Srbija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina, sicer pa tudi Madžarska, Avstrija, Nemčija in ostale države. Na zadnjem srečanju so udeleženci prihajali iz 17-ih držav.”

Dogodek bo 20. in 21. oktobra potekal v digitalni izvedbi, kot zanimivost pa bo sam dogodek ponujal tematska predavanja iz treh prioritetnih področij. Organizirali bodo tri tematska predavanja z osrednjim govorcem na začetku. Na letošnjem dogodku bo osrednji govorec Boško Praštalo, ekspert za mreženje in B2B prodajo.

Ekart dodaja, da je za aktivno iskanje potencialnih poslovnih partnerjev zaprosilo eno izmed uglednejših podjetij. Gre za podjetje TPV Automotive d.o.o. (član skupine TPV) “Podjetje išče v Sloveniji poslovne partnerje in dobavitelje z različnih področij, kot so proizvodnja namenskih strojev, tehnologija (varjenja, kovičenja in vijačenja), storitve vzdrževanja in programiranja, vpenjalne priprave in obdelovalna orodja za CNC stroje, … Ob tem je prijavljenih na dogodek že več drugih domačih in tujih podjetij.”

Prijave na dogodek so mogoče preko spletne strani https://www.seemeet.si/.