Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je avgusta znašala 1013 gigavatnih ur (GWh), kar je en odstotek manj kot julija in 24 odstotkov manj kot avgusta lani.

Slika je simbolična

Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 51 odstotkov, v termoelektrarnah za 25 odstotkov in v jedrski elektrarni za tri odstotke manjša kot v lanskem avgustu. Glede na julij je bila proizvodnja v hidroelektrarnah manjša za osem odstotkov, v termoelektrarnah je bila večja za sedem odstotkov, v jedrski elektrarni pa manjša za en odstotek, je danes objavil državni statistični urad.

Slovenija je avgusta uvozila 604 GWh, izvozila pa 599 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim avgustom je bil uvoz za 11 odstotkov večji in izvoz za 23 odstotkov manjši, v primerjavi z julijem letos pa je bil uvoz manjši za 25 odstotkov, izvoz pa manjši za 21 odstotkov. Gospodinjstva so avgusta porabila 235 GWh električne energije, dva odstotka manj kot julija, poslovni subjekti pa 628 GWh, pet odstotkov manj kot mesec prej. Medletne primerjave statistični urad ni objavil.

Navedel pa je primerjavo porabe gospodinjstev v občinah Murska Sobota in Piran, in sicer so gospodinjstva v Murski Soboti porabila 62,3 odstotka električne energije, porabljene v občini Piran, oz. za 2,4 odstotne točke več kot mesec prej.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi padec porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila za 29 odstotkov manjša kot avgusta lani.

Količina oskrbe pri vseh energentih, razen pri ekstra lahkem kurilnem olju, dizelskem gorivu ter rjavem premogu in lignitu, je upadla. Oskrbe pri teh treh kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečale za 68, za tri in za en odstotek. Količine oskrbe s črnim premogom in antracitom so se zmanjšale za 20 odstotkov, z utekočinjenim naftnim plinom za 15 odstotkov, z drugimi naftnimi proizvodi za 12 odstotkov, z zemeljskim plinom za devet odstotkov, s koksom za tri odstotke, s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za tri odstotke in z motornim bencinom za dva odstotka.

V primerjavi s prejšnjim avgustom pa so upadle količine oskrbe s črnim premogom in antracitom za 59 odstotkov, rjavim premogom in lignitom za 29 odstotkov, drugimi naftnimi proizvodi za 27 odstotkov, zemeljskim plinom za 13 odstotkov in ekstra lahkim kurilnim oljem za šest odstotkov.

STA