Povprečna plača za september je v Sloveniji znašala 1799,07 evra bruto oz. 1169,52 evra neto. Od plače za avgust sta bili obe nižji nominalno za 0,7 odstotka, realno pa za 0,3 odstotka, je danes sporočil statistični urad.

Če bi se povprečna plača izračunala glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, in ne glede na število vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, bi bila povprečna bruto plača za september nominalno za 0,2 odstotka višja od tiste za avgust.

Povprečna bruto plača za september je bila v zasebnem sektorju za 1,3 odstotka nižja od plače za avgust, medtem ko je bila v javnem sektorju za 0,3 odstotka višja. V institucionalnem sektorju država je bila višja za 0,9 odstotka.

Povprečna bruto plača za september je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih. Dosegla je 2533,97 evra.

Kje je bil padec plač najnižji?

Septembra se je najbolj znižala v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Znižala se je za devet odstotkov, predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za september. Najbolj ali za 2,9 odstotka pa se je zvišala v dejavnosti izobraževanja.

Povprečna mesečna bruto plača se je v prvih devetih mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala nominalno za 5,5 odstotka, realno pa za 5,3 odstotka.

Povečala se je v večini dejavnosti, najopazneje v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, in sicer za 12,9 odstotka. Znižala se je le v dejavnosti gostinstva, za 1,9 odstotka.