Pošta se »ponaša« z »neslavnim« rekordom med vsemi gospodarskimi dejavnostmi po številu dni bolniških odsotnosti in številu poškodb pri delu

Torek, 19. Februar, ko so poštna sindikata, Sindikat delavcev prometa in zvez (SDPZ) pri Pošti Slovenije ter Sindikat poštnih delavcev (SDP) pred Poštnim logističnim centrom v Ljubljani napovedala stavko, je vse bližje. Kot glavno težavo navajajo namreč pomanjkanje kadrov, zaradi česar prihaja do preobremenjenosti poštnih delavcev, ki večkrat delajo več kot osem ur dnevno.

Sklepu o začetku stavke tudi vsem poslanskim skupinam

Kot je za Maribor24 sporočila Katja Coraci, posebna pooblaščenka SPD, so pogajanja še vedno v teku, naslednja pa so predvidena za danes, 14. februarja. »Hkrati se intenzivno pripravljamo na stavko, datum začetka pa še vedno ostaja 19. februar, enako kot je bilo napovedano oziroma je navedeno v sklepu o začetku stavke z navedbo stavkovnih zahtev, ki je bil posredovan na vse kompetentne naslove, med drugim so ga prejele tudi vse poslanske skupine in SDH,« je pojasnila Coracijeva.

Delavci pogosto delajo preko delovnega časa

Stavkovne zahteve, dodajajo v sindikatu, se nanašajo na področje varnosti in predvsem zdravja pri delu v smislu izboljšanja delovnih pogojev in razbremenitve delavcev. »Pošta se žal ‘ponaša’ z neslavnim rekordom med vsemi gospodarskimi dejavnostmi po številu dni bolniških odsotnosti in številu poškodb pri delu, ki prekašajo sledeči sektor (gradbeništvo) tudi za več kot 30 odstotkov. Zaradi pomanjkanja kadra delavci pogosto delajo preko delovnega časa, oddelane ure se ne izenačijo niti znotraj izravnalnih obdobij, ki jih pozna institut neenakomerno razporejenega delovnega časa,« je razložila posebna pooblaščenka SPD.

Začetek v eni oziroma dveh poštnih poslovnih enotah

Stavka – predviden začetek je v torek ob polnoči – bo potekala postopoma, začela se bo v eni oziroma dveh poslovnih enotah pošte, ki se ji bodo do konca tedna pridružile vse poslovne enote. Coracijeva še pravi, da se o obsegu dela in rokih dostave še dogovarjajo, saj jih k izvajanju določenih storitev zavezujeta zakona o stavki in poštnih storitvah. »Vseeno poudarjamo, da stavka ni uperjena proti strankam in poslovnim partnerjem, ampak proti delodajalcu in posredno državi (SDH) kot lastniku, ki sta pozvana k tvornemu sodelovanju pri reševanju problemov, nakopičenih skozi leta. Cilj je ureditev delovnih pogojev ter ohranitev oziroma izboljšava kvalitete storitve,« je sklenila Coracijeva.

Dialog s sindikati še nadaljujejo

Poizvedovali smo tudi na Pošti Slovenije, kjer Jasmina Roškar, direktorica službe korporativnega komuniciranja odgovarja, da kljub napovedi stavke obeh reprezentativnih sindikatov nadaljujejo socialni dialog in si prizadevajo za doseže dogovor, da do stavke ne pride.

»V skladu z zakonom o poštnih storitvah in zakonom o stavki morajo vsi zaposleni v Pošti Slovenije tudi med stavko zagotavljati predpisan obseg poštnih storitev. V primeru, da nadaljnja pogajanja kljub vloženim naporom ne bodo pripeljala do preklica napovedane stavke, bo Pošta Slovenije poskrbela za primerno organizacijo dela v času stavke in izvedla vse potrebne aktivnosti za minimiziranje njenega vpliva na poslovanje strank ter uporabnikov storitev, hkrati pa bo v primeru stavke z vsemi potrebnimi informacijami seznanila javnost,« poudarja Roškarjeva.

Dodaja še, da bo Pošta Slovenije, kot je predpisano z zakonom, z obema sindikatoma sklenila dogovor o izvajanju poštnih storitev med stavko, v katerem bo natančno opredeljen obseg izvajanja storitev, ki pa je še trenutno v usklajevanju. Sicer pa se, zaključuje Roškarjeva, zavedajo, da je nemoteno odvijanje poštnega prometa izjemnega pomena za poslovanje naših strank, zato bo Pošta Slovenije naredila vse, kar je v njeni moči, da v vseh okoliščinah zagotovi kakovostne storitve.