Poslanka državnega zbora Bojana Muršič iz Ruš je ministrici za infrastrukturo, Alenki Bratušek, poslala pisno pobudo, v kateri predlaga uvedbo parkirne karte za voznike po 80. letu starosti.

Poslanka državnega zbora Bojana Muršič iz Ruš je ministrici za infrastrukturo, Alenki Bratušek, poslala pisno pobudo, v kateri predlaga uvedbo invalidske parkirne karte za voznike po 80. letu starosti.

Invalidska parkirna karta za ljudi nad 80. letom starosti?

Muršičeva meni, da je veliko starejših po 80. letu starosti še vedno v dobri psihofizični kondiciji, pa vendar se soočajo z neokretnostjo pri vstopanju v in iz avtomobila in zato potrebujejo več prostora. Spet drugi potrebujejo oporo pri hoji. Muršičeva zato zanje predlaga parkirno karto, namenjeno invalidom. Mesta za invalide so namreč locirane bližje ustanovam, trgovinam in starejšim tako ne bi bilo treba hoditi predaleč do vhoda v te objekte.

Poslanka upa, da bo ministrica proučila pobudo, glede na to da je Zakon o varnosti v cestnem prometu že v javni obravnavi.

Zapisano pobudo objavljamo v celoti: 

“Nedavno ob svetovnem dnevu prebivalstva je bilo ponovno poudarjeno, da je Slovenija ena izmed držav, kjer se prebivalstvo v povprečju zelo hitro stara. Delež prebivalcev starejših od 65 let bo kmalu predstavljal tretjino prebivalstva. Posledično se povečuje tudi število prebivalcev starejših od 80 let. Med njimi je veliko takih, ki so sposobni skrbeti zase, imajo veljavno vozniško dovoljenje in so aktivni vozniki.

Starejših oseb, ki so že dopolnili 80 let in imajo veljavno vozniško dovoljenje je okoli 21.000 (natančnejše podatke imate na ministrstvu). Vsak, ki želi po doseženi starosti 80 let ostati aktiven udeleženec v prometu, kot voznik osebnega avtomobila mora opraviti ponovni zdravniški pregled, na katerem se preveri psihofizična zmogljivost posameznika.

Mnogi ob podaljšanju vozniškega dovoljenja so letom primerni v dobri psihofizični kondiciji, morda so le nekoliko bolj nespretni ali neokretni pri vstopanju in izstopanju iz osebnega avtomobila in potrebujejo nekoliko več prostora, nekateri potrebujejo tudi oporo pri hoji. Zaradi varnega izstopanja in vstopanja v avto velikokrat uporabijo parkirno mesto označeno za invalide. Tu pa nastopi težava, na kar so me opozorili posamezniki, ki so npr. pred trgovino, občino, upravno enoto, zdravstvenim domom, bolnišnico ali lekarno kratkotrajno parkirali na parkirnem mestu, označenem za invalide. Ker niso imeli ustrezne parkirne kartice, so bili oglobljeni.

V zvezi z navedenim vam, spoštovana ministrica dajem pobudo, da na ministrstvu, ki ga vodite in ste pristojni tudi za področje pravil v cestnem prometu, proučite možnost dopolnitve Zakona o pravilih cestnega prometa v delu, ki ureja

– izdajo parkirnih kart,
– parkiranja na parkirnih mestih, označenih za invalide in
– območja kratkotrajnega parkiranja

na način, da se uvede tudi parkirna karta za starejše osebe nad 80 let z veljavnim vozniškim dovoljenjem. Ta parkirna karta pa bi bila vezana na podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Predlagam, da se ustrezna rešitev uredi že v noveli zakona o pravilih cestnega prometa, ki je v medresorskem usklajevanju. “