Prve kmetije bodo socialno varstvo vpeljale v okviru pilotnega projekta. Ta ga ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano napoveduje konec leta. Vanj bo vključenih okoli deset kmetij.

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) si prizadeva izboljšati oskrbo starejših na kmetijah.
Kaj pomeni ta dopolnilna dejavnost na kmetiji, so pojasnili na portalu agrobiznis.si. Socialno varstvo kot
nova dopolnilna dejavnost bogati ponudbo za starejše na podeželju in ne krni dela domov za starejše. To je poudarila vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na KGZS Andreja Krt Stopar. Za vpeljavo takšne ponudbe se zanima 40 kmetij. Prve kmetije bodo socialno varstvo vpeljale v okviru pilotnega projekta. Ta ga ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano napoveduje konec leta. Vanj bo vključenih okoli deset kmetij.

Socialno varstvo namreč ni primeren DDK za vse kmetije, tu ni v ospredju zaslužek, temveč pripravljenost na medgeneracijsko sobivanje in vključevanje starejših in odraslih v življenje na kmetiji.

Dokazano je namreč, da osebe, ki imajo osebe, ki so v stiku z naravo, večjo motivacijo za bivanje in delo,
ki ga še lahko opravljajo. Tako bi s tovrstnim varstvom na kmetijah izboljšali tudi socialno vključevanje
starejših v družbo. Kmetija bi tako lahko, kot še zapišejo na agrobiznis.finance.si, po kmetija lahko ponujala dnevno varstvo ali celodnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči. Celovnevno bivanje bodo lahko ponudili največ šestim, dnevno pa največ dvanajstim osebam.

“Nosilec obeh DDK mora svojim varovancem zagotoviti primerno hrano, ki je vsaj polovica, gledano vrednostno, prihaja s slovenskih kmetij, na svoji kmetiji pa mora pridelati ali predelati 30 odstotkov živil,” pojasnjujejo. O ceni socialnega varstva na kmetiji se bo nosilec tega DDK dogovoril z uporabnikom, če ne bo kako drugače določeno.

Veljavna uredba DDK določa, da v bivanje na kmetiji ni mogoče vključiti ljudi, ki potrebujejo pomoč pri dnevnih opravilih. “Vsi, ki bodo vključeni v socialno varstvo na kmetiji, bodo do zdravnika in zdravstvene nege še vedno dostopali prek zdravstvenih domov ali osebnih zdravnikov s koncesijo.”.

O vseh, ki bodo vključeni v eno od storitev socialne varnosti na kmetiji, je treba voditi evidenco o prisotnosti in odsotnosti ter razlogih za odsotnost. Te evidence vsebujejo tudi osebne podatke, zato je treba upoštevati tudi predpise o varstvu osebnih podatkov iz evropske direktive o GDPR (uredba EU 2016/679). Poleg teh posebnih pogojev mora nosilec dopolnilne dejavnosti socialnega varstva upoštevati tudi splošne pogoje za opravljanje DDK.