30 let podjetja Tenzor. Toliko navdiha na govorniškem odru, kjer je bilo res zbrano zgolj vodstvo a čutiti je bilo glas mnogih zbranih Tenzorjancev. To je bila obletnica skupnih moči, preteklosti in vizije v prihodnost.

S pogumom iz garaže na Ptuju na trge Adria regije

Leta 1993 sta se takratna sodelavca Miran Senčar in Albert Bene odločila, da zapustita varnost redne zaposlitve in ustanovita svoje podjetje. Iz domače garaže na Ptuju sta ponudila rešitve za varovanje ljudi in premoženja ter v podjetje vložila vse svoje prihranke, znanje in predanost. Njun pogum se je splačal in pod njunim vodstvom se je Tenzor razvil v uspešno družinsko podjetje.

Miran Senčar, soustanovitelj in solastnik podjetja: »Neuspeh razvoja podjetja sploh ni bil opcija, saj sva šla z Albertom po sistemu »all in»: zapustila sva dobri službi in se kljub težavnim ekonomskim razmeram odločila, da bova sama svoja gospodarja.

Mnogokrat je bilo naporno, negotovo, polno naključij, sledila pa sva načelom, ki so zagotavljala dolgoročen uspeh in razvoj Tenzorja. Verjela sva v naše produkte in storitve, znala sva poiskati zanesljive in strokovne sodelavce, strankam smo postali dolgoročni partnerji. Najpomembnejša pa nama je vedno bila skrb za zaposlene.«

V letu 2001 so pričeli z ustanavljanjem povezanih podjetij v Adria regiji, danes združenih pod imenom Skupina Tenzor, ki vključuje 6 hčerinskih podjetij – v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji, Albaniji in na Kosovem, ter od lani tudi poslovno enoto v Avstriji. Tenzorjeve rešitve sicer presegajo meje Skupine Tenzor in so v sodelovanju z dolgoletnimi partnerji implementirane v več kot 25 državah.

Ob koncu leta 2007 je na mesto direktorja nastopil Bojan Petek in jima omogočil umik v vlogo strateških svetovalcev razvoja podjetja in skupine Tenzor.

Foto: Črtomir Goznik

Od strokovnjakov tehničnega varovanja do sistemskega integratorja

Ob prihodu Bojana Petka v podjetje je bil pretežni del prihodkov ustvarjen na področju trgovin s sistemi zaščite izdelkov pred krajo in sistemi tehničnega varovanja. Takrat si je vodstvo zadalo cilj, da poslovanje razširijo še na druga področja, kar so tudi uspešno izvedli. Danes je Tenzor eden vodilnih integratorjev v Adria regiji na področju centralno-nadzornih sistemov, RFID rešitev, sistemov upravljana zgradb, tehničnega varovanja in elektroinstalacij na področju trgovine in trgovskih centrov, industrije, turizma, prometa, parkirišč in parkirnih hiš, bank in finančnih institucij, knjižnic in javne uprave.

Bojan Petek, direktor podjetja: »To nam je uspelo predvsem zaradi lastnega razvoja, ki smo ga v času finančne krize v letu 2008 ne samo ohranili, temveč celo okrepili. Tako smo se iz implementatorja sistemov tehničnega varovanja spremenili v sistemskega integratorja naprednih tehnologij.»

Pomemben prelomni trenutek v razvoju podjetja je po mnenju Bojana Petka tudi odločitev, da v prodajni portfolijo vključijo tudi inštalacije jakega toka. Tako so lažje pridobili večje, celovite projekte, ki so ključna razvojna usmeritev podjetja.

Inovativnost ostaja temelj razvoja

Tehnični napredek v Skupini Tenzor zagotavljata dva razvojna centra, v Sloveniji in Makedoniji, ki skrbita za razvoj lastnih specializiranih rešitev, strojne ali programske opreme glede na želje in potrebe strank.

Miha Senčar, komercialni direktor in solastnik podjetja: »Vsako leto razvijemo vsaj 5 novih izdelkov oz. rešitev in več kot 20 izboljšav obstoječih lastnih izdelkov oz. rešitev. Lastni razvojni izdelki omogočajo višjo prilagodljivost, lažji pristop k novim strankam, mednarodno rast in doseganje prodaje z višjo dodano vrednostjo. Za razvojno skupino namenimo med 250.000€ in 300.000€ letno, prodaja rešitev lasnega razvoja pa iz leta v leto raste.«

 Med drugim so razvili REMS (Retail Event Management System), IEMS (Industrial Event Management System) ter knjigomat za 24-urno izposojo in UVSS. Slednja sta prejela tudi priznanje za inovacijo (knjigomat je prejel zlato priznanje Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine 2022, UVSS pa zlato priznanje za inovacijo 2023 s strani Štajerske gospodarske zbornice in bronasto priznanje za inovacijo 2023 na nacionalnem nivoju). S prevzemom dejavnosti podjetja Gorup v lanskem letu so postali tudi proizvajalec parkirnih sistemov in kot pravi Miha Senčar, s tem pridobili odlično platformo, znanje in kompetence za razvoj novih lastnih rešitev avtomatizacije procesov.

Zanesljivost je temelj dolgoročnih odnosov s poslovnimi partnerji in zadovoljstvo več kot 2500 strank

V podjetju Tenzor imajo ključen pomen dolgoročni odnosi – s poslovnimi partnerji, strankami in zaposlenimi.

Foto: Črtomir Goznik

Medsebojno zaupanje potrjuje več kot 2500 zadovoljnih strank podjetja in dolgoročno sodelovanje; tako s strankami, kot tudi s poslovnimi partnerji. S prvim, mednarodno priznanim Sensormaticom, sodelujejo že več kot 25 let.

V Tenzorju pravijo, da je za njihove stranke izrednega pomena, da imajo eno kontaktno točko in dogovorjeno standardno kvaliteto za integracijo različnih tehničnih sistemov na vseh tržiščih. Zavzemajo se, da v regiji naročnik pridobi enega partnerja za integracijo povezanih rešitev.

Tenzor so Tenzorjanci

Na dogodku ob 30. obletnici je vodstvo podjetja večkrat izpostavilo pomen vseh zaposlenih za uspeh podjetja.

»Umetna inteligenca in tehnologija sta del naših storitev in rešitev, ampak verjamem, da so človek, čustva in empatija še vedno najpomembnejši del poslovanja.« pravi Miha Senčar, ki je v letu 2021 prejel tudi naziv Mladi manager leta.

Zadovoljstvu in razvoju Tenzorjancev že od ustanovitve naprej posvečajo posebno pozornost z nadpovprečnimi plačami v regiji, številnimi izobraževanji, spodbujanjem napredovanja znotraj podjetja in številnimi aktivnostmi v Športno-kulturnem društvu, kjer krepijo Tenzorjanske vezi.

Družbena odgovornost je vpeta vse od začetka delovanja podjetja

 Miran Senčar, soustanovitelj in solastnik podjetja: “Družbena odgovornost podjetja Tenzor je bila od vsega začetka visoko na lestvici naših vrednot. Zelo zgodaj v razvoju podjetja, smo pomagali socialno ogroženim, športnikom, glasbenikom in umetnikom. Pri tem smo se morali prilagoditi dejstvu, da smo malo podjetje in da moramo najprej poskrbeti za socialno varnost zaposlenih in njihovih družin.«

Prvih 30. let poslovanja je šele začetek

Fokus podjetja v prihodnje bo izvedba kompleksnih velikih projektov v vseh državah Skupine Tenzor od projektiranja, izvedbe in vzdrževanja kot tudi nišnih razvojnih projektov, kjer bodo implementirali posamezne rešitve lastnega razvoja. Ob razvoju obstoječih trgov je cilj tudi širitev na nove – v Nemčijo, Švico, na Madžarsko…

Miha Senčar, komercialni direktor in solastnik podjetja: »V prihodnje pričakujemo porast izvedbe celovitih rešitev na področju elektroinstalacij, tehničnega varovanja, digitalizacije, avtomatizacije in centralnih nadzornih sistemov, saj podobnih izvajalcev naše velikosti v širšem evropskem prostoru primanjkuje. Naša največja prednost bosta še naprej ostajala hiter razvoj in prilagajanje, ki omogočata sledenje trendom v vsaki od vertikal.«

Predvsem pa želijo v prihodnosti družinsko podjetje – v še boljši kondiciji kot danes – predati v upravljanje tretji generaciji.