Dolžnica zaradi osebne stiske ni več zmogla odplačevati obrokov okoli 200.000 evrov težkega kredita.

Višje sodišče v Mariboru je v primeru ene izmed kreditojemalk v švicarskih frankih spisalo pomembno sodno prakso. Zavrnilo je namreč sklep nižjega sodišča o dopustnosti izvršbe kreditojemalke, ki ni zmogla več odplačevati kredita.

Banka terjatev prodala, sledila je izvršba

Dolžnica zaradi osebne stiske ni več zmogla odplačevati obrokov okoli 200.000 evrov težkega kredita, vezanega na švicarski frank. Banka je zato od pogodbe odstopila. »Dolžnica se je večkrat obrnila na banko s prošnjo po obročnem plačevanju, znižanju dolga in reprogramiranju kredita. Na njene prošnje banka ni odgovorila, ampak je hladnokrvno zadevo po velikem diskontu odstopila družbi za izterjavo,« razlaga odvetnik Aleš Majcenovič. Ta družba je seveda želela njeno nepremičnino prodati na javni dražbi in se tako poplačati.

Rubež ustavilo šele Višje sodišče

Dolžnica se je seveda nad takšnim razpletom dogodkov pritožila. Ugovora izvršilno sodišče ni upoštevalo, uspela je šele s pritožbo na Višje sodišče, ki je zadevo vrnilo na nižjo stopnjo. »Sodišče je nakazalo na številne kršitve splošnih načel obligacijskega prava, ustave in morale,« odločitev višjih sodnikov komentira Majcenovič.

Pomembno pa je, da je višje sodišče navedlo, da mora že izvršilno sodišče samo presoditi o ničnosti pogodb; v praksi se do sedaj to ni dogajalo, ampak so bile izvršbe uspešne, nepremičnine pa ponavadi prodane. To pa je pomembna odločitev za tiste, ki jim že grozi rubež in izguba strehe nad glavo, še dodaja Majcenovič.