Kršitve, ki jih je prejel inšpektorat za delo, se nanašajo na vprašanja osebne zaščitne opreme, razdalje in podobno, kot tudi na vprašanja odpovedi delovnega razmerja, koriščenja dopusta in tako naprej.

Inšpektorat za delo je v času od razglasitve epidemije novega koronavirusa 14. marca prejel okoli 70 prijav nepravilnosti, ki se nanašajo tako na varnost in zdravje pri delu kot na področje delovnih razmerij. Hkrati je zabeležil okoli 140 zaprosil za strokovno pomoč, ki jih je bilo denimo v celotnem lanskem letu 1790.

Kot so ta teden za STA pojasnili na inšpektoratu, se prijave, ki jih dobivajo v aktualnih razmerah, nanašajo tako na vprašanja osebne zaščitne opreme, razdalje in podobno, kot tudi na vprašanja odpovedi delovnega razmerja, koriščenja dopusta in tako naprej.

O podrobnejših ugotovitvah nadzorov, povezanih z aktualnimi epidemiološkimi razmerami v Sloveniji, za zdaj še ne morejo poročati, saj postopki še niso zaključeni.

»Lahko pa povemo, da je inšpektorat na primer ugotovil, da delodajalec delavcem ni zagotovil osebne varovalne opreme, prav tako jih ni seznanil z navodili o izvedbi ukrepov, v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zaradi česar je inšpektorat delodajalcu prepovedal opravljanje dela do odprave nepravilnosti. Inšpektorji so ugotovili tudi primere, ko nekateri delavci, kljub temu da so bili opozorjeni in da imajo na voljo osebno varovalno opremo, te ne uporabljajo, na kar jih je opozoril tudi inšpektor,« so pojasnili že v sredo.

Delodajalci sprejeli navodila o izvedbi ukrepov

Nekateri delodajalci so medtem po njihovih navedbah sprejeli navodila o izvedbi ukrepov in o njih obveščajo zaposlene, delavcem so na voljo tudi osebna varovalna oprema, topla voda, milo in razkužila. V nekaterih podjetjih tudi večkrat dnevno razkužujejo delovne prostore in jih zračijo.

O ugotovljenih nepravilnostih glede odrejanja letnega dopusta, koriščenja ur, napotitev na čakanje na delo pa inšpektorat še nima podatkov.

»Ugotavljamo pa, da so delodajalci v izogib širjenju koronavirusa uvedli različne začasne ukrepe,« so pojasnili. Tako so med drugim namesto troizmenskega dela uvedli dvoizmensko, zmanjšali so obseg proizvodnje, odredili delo na domu, prerazporedili delovni čas in tako naprej. Kot omenjeno, pa inšpektorat beleži tudi številne prošnje za strokovno pomoč, v času epidemije je število teh doseglo že osem odstotkov celotnega lanskega števila.