Izbrana kandidatka Suzana Fras ima dolgoletne izkušnje pri pripravi, načrtovanju in vodenju investicij pri enem izmed največjih inženirskih podjetij v Sloveniji, prav tako pa je sodelovala pri večjih državnih infrastrukturnih projektih.

Na podlagi objavljenega javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »Sekretar – Vodja Urada« v Uradu za komunalo, promet in prostor je bila na delovno mesto vodje izbrana Suzana Fras. Izbrana kandidatka je z vodenjem občinskega urada s sedeminštiridesetimi zaposlenimi pričela v ponedeljek, 16. novembra 2020.

Izbrana kandidatka ima dolgoletne izkušnje pri pripravi, načrtovanju in vodenju investicij pri enem izmed največjih inženirskih podjetij v Sloveniji, prav tako pa je sodelovala pri večjih državnih infrastrukturnih projektih. Njeno delo je med drugim zajemalo vse faze v življenjskem ciklusu projekta, od umeščanja projektov v prostor in sprejemanja prostorskih aktov do spremljanja ter koordinacije izdelave vseh faz projektne dokumentacije.

Delovanje urada naj bo vidno na vsakem koraku

“Urad za komunalo, promet in prostor za izbrano kandidatko predstavlja enega od ključnih organov Mestne uprave MO Maribor, njena vizija pa je, da je dobro delovanje urada vidno na vsakem koraku. Gre tako za zunanjo ureditev, ki na mimoidočega naredi dober prvi vtis, kot za druge ureditve, ki pripomorejo h kakovostnemu bivanju v mestni občini, kamor spada vzdrževanje in razvoj komunalne ter cestne infrastrukture,” so sporočili z MOM.

Vodstvo MO Maribor in nova vodja Urada za komunalo, promet in prostor sta si enotna, da je za kvalitetno skupno delovanje potrebna dobra ekipa, ki bo za investicije (v pristojnosti urada) skrbela s svojo strokovnostjo in s skrbnostjo dobrega gospodarja ter tako poskrbela za višjo kakovost bivanja vseh občanov in občank v MO Maribor, so še sporočili.