Na današnji novinarski konferenci Liste Andreja Fištravca so člani liste, s Sašo Pelkom na čelu, dejali, da proračun MOM za leti 2019/20 sicer podpirajo, a le v primeru, če se podprejo tudi njihovi predlogi.

Na današnji novinarski konferenci Liste Andreja Fištravca so člani liste, s Sašo Pelkom na čelu, dejali, da proračun MOM za leti 2019/20 sicer podpirajo, a le v primeru, če se podprejo tudi njihovi predlogi; teh je kar nekaj. Sprememb predlaganih amandmajev je šest, in sicer trije za tekoče in trije za naslednje leto.

Več denarja kulturi

Med prvimi predlaganimi amandmaji omenjajo 8850 evrov več za zborovsko prireditev “Naša pesem”, ki bo letos obsegala nastopajoče iz vsega sveta. Gre sicer za že tradicionalno prireditev, ki bo letos še posebej dobro obiskana. “Gre za izjemen dogodek za promocijo mesta na področju kulture, zato s tem amandmajem sledimo 5% dvigu sredstev na omenjeni postavki, saj se je postavka v primerjavi z letom 2018 celo znižala iz 37.000€ na 30.000€,” so s strani Liste zapisali v priloženem dokumentu Amandmajev k odloku o proračunu Mestne občine Maribor. Denar za prireditev bi odvzeli iz konta Upravljanje s kapitalskimi naložbami v znesku slabih 31.000 evrov, sicer pa bi enako vsoto z dodatkom 8850 evrov namenili dogodku tudi v letu 2020.

Od tega zneska bi dobrih 2000 evrov dodali tudi programom kulturnih društev, ker da so ljubiteljska društva zelo pomemben segment v razvoju kulture v našem mestu in si tako zaslužijo 5-odstotni dvig sredstev.

Ostanek denarja v višini 20.000 evrov, ki se ga pridobi z odvzemom sredstev iz segmenta Upravljanja s kapitalskimi naložbami, se naj po želi Liste porabi za Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov. Pri tem ciljajo na SNG Maribor, ki letos obeležuje 100-letnico delovanja. “Tega se zavedajo v vodstvu SNG Maribor in pripravljajo temu primerne slovesnosti, vključno z obsežno večjezično monografije Drame, Opere in Baleta na več kot 400 straneh, “pri tem pa ne gre le za donacijo, pač pa za tisto najbolj osnovno zahvalo instituciji, ki že vrsto let nosi dobro ime Maribora po vsem svetu,” so še zapisali.

50.000 evrov zahodni tribuni Ljudskega vrta

Denar bi odvzeli tudi iz konta Skupni materialni stroški, in sicer v znesku 70.000 evrov za leto 2019 in 40.000 v prihodnjem letu. Od tega zneska bi letos 20.000 evrov, v letu 2020 pa 40.000 evrov prenesli na postavko Center za pomoč na domu, saj se v slednjem soočajo s hudimi kadrovskimi primanjkljaji. 50.000 evrov pa bi v Listi želeli prenesti na postavko Športni objekti Maribor. V Listi si želijo, da bi se vsaj pričela pripravljalna dela na zahodni tribuni Ljudskega vrta, če se slednja ne more v celoti financirati.

Dosti več denarja bi namenili izdelavi novega asfalta

V Listi bi iz raznih kontov odvzeli skupno kar 780.000 evrov in celotni izkupiček v letih 2019 in 2020 namenili sanaciji asfaltnih vozišč s prevlekami. Za slednje bi vsako leto morali nameniti vedno več sredstev, ne pa vedno manj, kakor je mišljeno v drugem branju proračuna MOM za leto 2019. Kljub temu je predlagana vsota še vedno za 45 odstotkov nižja kot lanska, namesto višja ali vsaj enaka.