Šest občin iz območja upravne enote Lenart je podalo nasproten predlog za nadzornika družbe Mariborski vodovod. Pričakujejo, da kljub večinskemu lastništvu mariborske občine lahko končno dobijo svojega predstavnika v družbi, ki upravlja z vodovodnim omrežjem tudi v njihovih občinah.

Šest občin iz območja upravne enote Lenart je podalo skupni nasprotni predlog pri predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta družbe Mariborski vodovod.

V obrazložitvi občine Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij, Sveta Trojica, Benedikt in Cerkvenjak navajajo, da do sedaj niso imele nikdar možnosti imenovanja svojega predstavnika v nadzorni svet družbe Mariborski vodovod.

Mariborski vodovod je v lasti 19 občin in je po njihovem mnenju prav, da predlaga šest občin svojega predstavnika v nadzorni svet.

Kot so še zapisali v obrazložitvi, teh šest občin predstavlja tretjino lastnikov, delničarjev, kar pomembno vpliva na delo, izvajanje ter ustvarjanje prihodkov iz naslova prodaje vode in izvajanja tržnih dejavnosti ter nalog oskrbe s pitno vodo na tem območju.

Sporen predlog za nadzornika s strani Mestne občine Maribor

Družba Mariborski vodovod je sicer v 100-odstotni javni lasti 19 občin. Nadzorni svet šteje šest članov, od tega so štirje zunanji.

Zunanje člane nadzornega sveta predlaga mariborski župan, kjer ima Mestna občina Maribor 75 odstotkov članov.

Lenarške občine predlagajo, da se namesto Škrinjara imenuje njihov predlagani kandidat Vito Kraner.

Sporen naj bi bil predlog mestne občine, kjer v nadzorni svet predlaga Damijana Škrinjara, nekdanjega podpredsednika nadzornega sveta mariborskega vodovoda. Slednji je bil pred leti zamenjan na skupščini s 100-odstotno podporo vseh občin.

Lenarške občine predlagajo, da se namesto Škrinjara imenuje njihov predlagani kandidat Vito Kraner.

Predstavniki šest lenarških občin so podali predlog tudi ostalim občinam, solastnicam mariborskega vodovoda, da se pridružijo temu predlogu.

Mariborski vodovod sicer že vrsto let posluje pozitivno, letos so si občine razdelile tudi 100.000 evrov dobička.