Na cestno železniških križanjih, ki še za čas do zaključka projekta ostajajo zavarovani zgolj s prometno signalizacijo, bodite dodatno pozorni.

Po 50 dneh popolne zapore železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja bo v soboto, 15.12.2018, v večernih urah ponovno vzpostavljen železniški promet na tem odseku. Direkcija RS za infrastrukturo ob tem poziva vse udeležence v cestnem prometu na tem območju, naj bodo na cestno železniških križanjih, ki še za čas do zaključka projekta ostajajo zavarovani zgolj s prometno
signalizacijo, dodatno pozorni.

V času popolne zapore je bila na 11 kilometrov dolgem odseku med Pesnico in državno mejo pri Šentilju odstranjena celotna vozna mreža vključno z drogovi in temelji vozne mreže, odstranjeni so bili vsi tiri, kretnice, pragovi in tirna greda ter nadomeščeni z novimi nasipi, tirnimi elementi in vozno mrežo. Obnovljen je bil tudi železniški predor v Šentilju, v teku pa je tudi nadgradnja železniških postaj Pesnica in Šentilj, ker bo zgrajena nova peronska infrastruktura ter nova podhoda z dvigali, glavnina del je tudi tu že opravljena.

Preostanek del v obdobju 2019-2021

Vse to je bilo lahko izvedeno v tako kratkem času, ker so dela potekala tudi po 24 ur dnevno, na gradbišču pa je bilo 400 delavcev in več kot 200 kosov gradbene mehanizacije. To je terjalo tudi veliko razumevanja vseh okoliških prebivalcev in udeležencev tako v železniškem kot cestnem prometu. “Direkcija RS za infrastrukturo se vsem zahvaljuje za razumevanje in potrpežljivost, saj so omogočili, da so bila dela za ponovno vzpostavitev železniškega prometa na tej progi mednarodnega pomena, opravljena v dogovorjenem roku,” so sporočili.

Preostanek načrtovanih gradbenih del se bo skladno s terminskim planom izvajal do konca junija prihodnjega leta, dokončna ureditev nivojskih prehodov (ukinitve, zavarovanja, izvennivojska križanja) preko železniške proge na celotnem odseku med Mariborom in državno mejo v Šentilju pa se bo izvedla v okviru nadaljnje faze projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja, in sicer v obdobju 2019–2021.

Od sobote naprej bo na odseku proge med Pesnico in Šentiljem ponovno vzpostavljen tovorni in mednarodni potniški železniški promet, zato Direkcija RS za infrastrukturo vse udeležence v prometu poziva, da so še posebej pozorni na železniških prehodih, ki do izvedbe nadaljnjih del v okviru projekta trenutno ostajajo zavarovani s prometno signalizacijo oz. Andrejevim križem.