Huawei v svojem Trajnostnem poročilu 2020 pojasnjuje pomemben napredek, ki ga je v zadnjem letu dosegel pri svojih štirih trajnostnih strategijah: digitalno vključevanje, varnost in zanesljivost, varstvo okolja ter zdrav in harmoničen ekosistem.

V okviru svojih prizadevanj za ustvarjanje bolj zelenega in trajnostnega digitalnega sveta, se kitajsko podjetje osredotoča na zmanjševanje emisij ogljika, spodbujanje obnovljivih virov energije in prispevanje h krožnem gospodarstvu.

»Verjamemo, da mora biti tehnologija osredotočena na ljudi,« je v poročilu povedal Tao Jingwen, član upravnega odbora in predsednik odbora CSD v podjetju Huawei. »Tehnologija mora služiti ljudem na način, ki v celoti spoštuje njihove pravice z zagotavljanjem informirane izbire in soglasja.«

Huawei obravnava kibernetsko varnost in zaščito zasebnosti kot svoji prioriteti. Leta 2020 je Huawei objavil Okvirje za zmožnost zaupanja in merila za ocenjevanje (Software Process Trustworthiness Capability Framework and Assessment Criteria), s čimer je vzpostavil celoten sklop mehanizmov za izdelavo zanesljivega kodiranja. Lani je podjetje podpisalo sporazume o obdelavi podatkov z več kot 5.000 dobavitelji in izvedlo obsežno skrbno preverjanje, da bi zagotovilo skladnost.

Kljub pandemiji in uvrstitvi na »črno listo«, je Huawei še naprej zagotavljal nemoteno komunikacijo več kot trem milijardam ljudem po vsem svetu in podpiral stabilnost omrežja med več kot 200 nesrečami in večjimi incidenti.

Forum “Tehnologija & Trajnostni razvoj: vsakdo je vključen”

Huawei, ki spodbuja enakopraven dostop do izobraževanja in razvoja talentov, tudi napoveduje program Seeds for the Future 2.0, s katerim namerava v naslednjih petih letih vložiti 150 milijonov ameriških dolarjev v razvoj talentov. »Tako bomo pomagali študentom in mladim pri izboljšanju njihovih digitalnih spretnosti. Pričakuje se, da bo ta program koristil več kot 3 milijonom dodatnih ljudi,« je na forumu “Tehnologija & Trajnostni razvoj: vsakdo je vključen” dejal Huaweijev predsednik Liang Hua.

Huawei je zavezan k pomoči pri razvoju digitalnih talentov v državah, v katerih deluje. Leta 2008 je začel uvajati programe za razvoj talentov s štipendijami, tehnološkimi tekmovanji in usposabljanjem za digitalne veščine ter v te programe že vložil več kot 150 milijonov ameriških dolarjev. Huawei je od takrat podprl več kot 1,54 milijona ljudi iz več kot 150 držav.

Ženske s slabšim dostopom do interneta

Po podatkih poročila UNICEF-a in Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) za leto 2020, približno 2,2 milijarde ljudi, starih 25 let ali manj, doma še vedno nima internetne povezave. To je nedvomno povečalo digitalni razkorak, ki pesti številne najbolj ranljive skupine na svetu. Članica upravnega odbora Ban Ki Moon centra za globalno državljanstvo in nekdanja generalna direktorica Unesca Irina Bokova je v svojem govoru na forumu izpostavila svojo skrb: »Digitalni razkorak bolj vpliva na ženske kot na moške. Ženske imajo manj dostopa do interneta in ta razlika se povečuje. Verjetnost, da bodo ženske digitalno pismene, je zdaj štirikrat manjša kot pri moških in predstavljajo le 6 % razvijalcev programske opreme. Za odpravo gospodarske razlike med spoloma bo potrebnih 170 let.«