Holding Slovenske elektrarne (HSE) je z današnjim podpisom prodajne pogodbe v Šempetru v Savinjski dolini uradno postal 51-odstotni lastnik družbe ECE, v katero sta se združili trgovski družbi Elektra Celje in Elektra Gorenjska. Skupina je s tem vstopila na maloprodajni trg električne energije.

HSE, največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v državi, je tako od Elektra Celje odkupil 37,9-odstotni, od Elektra Gorenjska pa 13,1-odstotni delež družbe ECE. O vrednosti posla niso želeli govoriti, je pa HSE z njim postal večinski lastnik družbe s 75 sodelavci ter več kot 15-odstotnim deležem na trgu električne energije v Sloveniji.

Kot je ob tem poudaril generalni direktor HSE Viktor Vračar, novo partnerstvo nudi vrsto priložnosti za doseganje sinergijskih učinkov. Skupaj bodo dejavni na razvoju novih izdelkov in storitev s področja zagotavljanja energetske učinkovitosti ter učinkovitem prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo, na pozitivne učinke pa upajo tudi pri specializaciji na jedrnih segmentih poslovanja, vpeljavi poslovnih procesov na podpornih področjih ter pri razvoju produktov na področju energetskih projektov.

“Z družbo ECE sicer že leta gradimo partnerski odnos, zato je njihov vstop v našo skupino le še formalnost, ki nam bo omogočila kar najbolje izkoristiti skozi leta nakopičeno znanje in izkušnje. Veselim se prvih projektov, v katerih bomo združili naše prednosti, in njihovih rezultatov,” je dodal Vračar.

Predsednik uprave Elektra Celje Boris Kupec je povedal, da gre za naravno sinergijo veleprodaje in proizvodnje v slovenski lasti, vse skupaj z namenom, da se trg energije nadalje razvija, zato bodo vse naslednje aktivnosti usmerjene glede na prihodnje potrebe dinamičnega trga.

“Glede na to, da je HSE največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, bomo s tem povezovanjem prispevali tudi k skupni viziji države v prizadevanjih za zmanjšanje ogljičnega odtisa in prehoda k podnebno nevtralni družbi,” je dejal Kupec in dodal, da so si v postopku združevanja prizadevali za ohranitev blagovne znamke ECE, delovna mesta in sedeža družbe v Celju, kar jim je tudi uspelo doseči.

Po besedah predsednika uprave Elektra Gorenjska Ivana Šmona pa sta obe elektro podjetji že nekaj let oblikovali možen nadaljnji razvoj podjetja ECE. Oblikovali so različne scenarije, saj je trg prodaje električne energije v Sloveniji specifičen. Veseli ga, da so uspešno izpeljali projekt združitve, in upa, da bodo s skupnimi močmi, predvsem pa združeni še boljši na trgu.

Kot poudarjajo v HSE, slovenski energetski trg z današnjim podpisom pogodbe dobiva novega poslovnega partnerja, direktor ECE Sebastijan Roudi pa dodaja, da se podjetju z vstopom v skupino odpira dostop do zanesljivega vira energije in do veliko znanja, ki jim bo omogočilo razvoj novih produktov.

“Močno kapitalsko ozadje bo pri tem pomagalo tudi pri ponudbi večjih, kompleksnejših in finančno zahtevnejših projektov, ki jih doslej nismo izvajali, na primer energetskih sanacij in energetskih kontraktingov,” je dejal Roudi, ki tudi pričakuje, da bodo znotraj skupine zmanjšali tveganja, ki jih zdaj prevzemajo pri dolgoročnem nakupu in prodaji energentov.

Za končne kupce po njegovih zagotovilih ostaja prva prioriteta zanesljivost dobave, temu pa sledijo ugodna cena na dolgi rok in razvoj novih produktov.

Zeleno luč nakupu 51-odstotnega deleža je prižgala tudi agencija za varstvo konkurence, ki je z odločbo konec avgusta potrdila, da je koncentracija obeh podjetij skladna s pravili konkurence.