V mesecu oktobru smo zabeležili največjo mesečno proizvodnjo elektrike v zadnjih sedemnajstih letih. Odklop elektrike je skrajni ukrep, do katerega pride, ko dobavitelj z odjemalcem zadeve ne more rešiti tudi po opominu. Kadar gre za težave s plačilom, Elektro Maribor odjemalcem svetuje, da se pravočasno obrnejo na svojega dobavitelja.

V mesecu oktobru smo zabeležili največjo mesečno proizvodnjo elektrike v zadnjih sedemnajstih letih. Temu so botrovale specifične razmere, med drugim tudi zaradi epidemije. Hidroelektrarne iz skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE) so, kot so sporočili, novembra proizvedle 219 gigavantih ur električne energije, kar je 21 odstotkov več od načrtov za to obdobje.

Zaradi večje proizvodnje električne energije oktobra se je zmanjšal uvoz in ob enem povečal izvoz električne energije, medtem ko je poraba električne energije v Sloveniji ostala na približno enaki ravni kot oktobra lani. Statistični urad je oktobra zaznal porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri petrolejskemu gorivu za reaktivne motorje, motornemu bencinu in pri dizelskemu gorivu.

Kdaj pride do odklopa električne energije?

Tudi družba Elektro Maribor si vedno prizadeva za čim boljšo oskrbo njihovih odjemalcev z električno energijo, in sicer tudi v najtežjih vremenskih, terenskih in kot vidimo sedaj, tudi epidemioloških razmerah. Družba Elektro sicer ni dobavitelj električne energije, temveč izvajalec nalog distribucijskega operaterja. Ob tem nas je zanimalo, koliko izklopov so izvedli v tem letu in ali so epidemiološke razmere morda botrovale večji porabi ter tudi večim izklopom.

V letu 2020 je bilo v obdobju desetih mesecev 1.473 odklopov, v enakem obdobju lanskega leta pa 2.231.Za tretjino nižje število odklopov v letošnjem letu je posledica nižjega števila realiziranih odpovedi pogodb s strani dobaviteljev električne energije v letošnjem letu,” so še pojasnili.

V letu 2020 je bilo v obdobju desetih mesecev 1.473 odklopov, v enakem obdobju lanskega leta pa 2.231.

“Odklop se najpogosteje izvede kot posledica, kadar dobavitelj odjemalcu odpove pogodbo o dobavi električne energije. Odklop je namreč skrajni ukrep, do katerega pride, ko dobavitelj z odjemalcem zadeve ne more rešiti tudi po opominu. Distribucijsko podjetje je dolžno izvesti odklop, kadar pride do odpovedi pogodbe med odjemalcem in podjetjem, ki dobavlja električno energijo,” so pojasnili na Elektru Maribor za naš medij.

Slovenska zakonodaja sicer določa, da distributer ranljivemu odjemalcu ne sme odklopiti elektrike, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo.

Za ponovni priklop mora biti izpolnjenih več pogojev

Kadar gre za težave s plačilom, odjemalcem svetujejo, da se pravočasno obrnejo na svojega dobavitelja. “Kadar gre za socialne indikacije, je v skladu z veljavnim pravnim redom pomemben angažma Centrov za socialno delo, pa tudi lokalnih skupnosti. Pomembno je, da se odjemalci, ki imajo težave s plačilom, pravočasno obrnejo nanje,” še dodajajo.

Kadar gre za težave s plačilom, v Elektru Maribor odjemalcem svetujejo, da se pravočasno obrnejo na svojega dobavitelja.

Kot so dodali, so odjemalci o odklopu obveščeni z obvestilom o odklopu. Ponovni priklopi pa se izvedejo po izpolnitvi vseh pogojev. Pogoje odklopa in priklopa določajo Energetski zakon in podzakonski akti. Pogoji za ponovni priklop so tako naslednji:

  • Sklenjena pogodba o nakupu in prodaji električne energije z izbranim dobaviteljem (dobavna pogodba).
  • Na osnovi dobavne pogodbe sklenjena pogodba o uporabi sistema, katero lahko sklene imetnik soglasja za priključitev (lastnik) oz. plačnik po pooblastilu lastnika.
  • V primeru, ko pogodbo o uporabi sistema sklepa plačnik, je potrebno priložiti tudi s strani lastnika merilnega mesta in novega plačnika podpisan obrazec »Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika«.
  • Plačilo stroškov odklopa in ponovnega priklopa, v skladu s cenikom, objavljenim na tej povezavi.

Vir: Elektro Maribor

V letošnjem letu najvišji odjem v zgodovini

V letu 2020 sicer deluje družba (kot mnoge druge) v najbolj specifičnih razmerah doslej, zaradi epidemije, šolanja na daljavo in dela od doma je obremenitev omežja vsekakor večja. “Z velikim angažmajem in požrtvovalnostjo zaposlenih smo tudi v najbolj zahtevnih epidemioloških razmerah zagotovili, da je distribucijski sistem ves čas deloval brezhibno. To je v aktualnih razmerah še posebej pomembno za prebivalstvo, družbene sisteme in gospodarstvo.”

Podatki za prvih deset mesecev letošnjega leta sicer kažejo, da je za leto 2020 gospodinjski odjem najvišji v zgodovini, poslovni odjem pa najnižji po letu 2009, kar je povezano z obsegom gospodarskih dejavnosti v času epidemije.

V letu 2020 deluje družba Elektro Maribor (kot mnoge druge) v najbolj specifičnih razmerah doslej, zaradi epidemije, šolanja na daljavo in dela od doma je obremenitev omežja vsekakor večja.

Proizvodnja električne energije se je oktobra v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta povečala za 111 odstotkov na 1732 gigavarnih ur, kar predstavlja največjo raven v zadnjih 17 letih spremljanja proizvodnje. Poskočila je predvsem proizvodnja v hidroelektrarnah. Na mesečni ravni je bila rast 24-odstotna, kažejo podatki statističnega urada.

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Vse več izrednih vremenskih razmer, ki povzročajo poškodbe

V desetih mesecih letošnjega leta je bilo sicer 17 dni z izrednimi vremenskimi razmerami, ki so s svojo intenziteto povzročile poškodbe na omrežju, zaradi katerih je prišlo do motenj v oskrbi uporabnikov z električno energijo. Za primerjavo –  v obdobju od leta 2011 do leta 2016 je bilo v celem letu manj dni z izrednimi vremenskimi razmerami kot jih je bilo letos v desetih mesecih.

“V zadnjih letih pa se močno povečujeta tako intenziteta kot pogostnost izrednih vremenskih razmer. Na to se družba odziva z intenzivnim investicijskim ciklusom, kjer je v ospredju tudi povečevanje robustnosti omrežja, kar se zagotavlja s kabliranjem in izoliranjem vodov,” so še pojasnili za Maribor24.si

V desetih mesecih letošnjega leta je bilo sicer 17 dni z izrednimi vremenskimi razmerami, ki so s svojo intenziteto povzročile poškodbe na omrežju, zaradi katerih je prišlo do motenj v oskrbi uporabnikov z električno energijo. Za primerjavo –  v obdobju od leta 2011 do leta 2016 je bilo v celem letu manj dni z izrednimi vremenskimi razmerami kot jih je bilo letos v desetih mesecih.

Ob tem nas je zanimalo še ali do konca letošnjega leta načrtujejo še kakšne večje investicije na omrežju in kako bodo te vplivale na porabnike električne energije. Kot so dodalo, investicije in nujna vzdrževalna dela izvajajo zaradi potreb uporabnikov, ki narekujejo povečevanje robustnosti, zmogljivosti in naprednosti omrežja.

“V okviru razmer, ki so povezane s situacijo COVID-19, namenjamo v Elektro Maribor posebno skrb lokacijam in časovni razporeditvi načrtovanih prekinitev. Za dobrobit uporabnikov in za varno obratovanje omrežja, si prizadevamo planske posege realizirati čim prej,” so še pojasnili.

Pobuda za prepoved odklopa elektrike najranljivejšim skupinam

V društvu Focus, društvu za sonaraven razvoj, so medtem pozvali, da se ranljivim skupinam v času epidemije covida-19 in prihajajoče zime zagotovi nujna oskrba z električno energijo, podobno kot so to po njihovih navedbah storile številne države po Evropi. Predlagajo, da se tudi v Sloveniji v zimskem času prepove odklop elektrike najranljivejšim gospodinjstvom, ki so že tako v stiski.

Slovenska zakonodaja, kot že rečeno, določa, da distributer ranljivemu odjemalcu ne sme odklopiti elektrike, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo. Po navedbah Focusa je lani to pravico lahko uveljavilo le eno gospodinjstvo v državi, kar kaže na to, da so pogoji za nujno oskrbo z elektriko (pre)strogi.

Slovenska zakonodaja, kot že rečeno, določa, da distributer ranljivemu odjemalcu ne sme odklopiti elektrike, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo.

“V istem letu je bilo kar 7681 odklopov od električne energije. Odklopu lahko botrujeta vsaj dva razloga, in sicer plačilna nedisciplina ali težek socialno-finančni položaj gospodinjskega odjemalca. Podatkov o tem, koliko odklopov se je zgodilo zaradi težkega socialno-finančnega položaja odjemalca se sicer ne zbira, vendar si upamo trditi, da je ta razlog botroval več kot enemu primeru,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Druge države so podoben ukrep že sprejele

Društvo se zavzema za po njihovi oceni boljše rešitve pri nujni oskrbi z elektriko. “Predlagamo, da se definicija ranljivega odjemalca razširi ter vključi odjemalce, ki 15 odstotkov svojega razpoložljivega dohodka namenijo za energijo, ter odjemalce, ki zaradi starosti ali zdravstvenih okoliščin ne morejo zagotoviti drugega vira energije za najnujnejšo gospodinjsko rabo,” so zapisali. Predlagajo tudi, da se nujna oskrba z električno energijo omogoči v času razglašenega stanja epidemije ranljivim odjemalcem, ki so zaradi epidemije izgubili vsaj 20 odstotkov prihodkov.

Predlagamo, da se definicija ranljivega odjemalca razširi ter vključi odjemalce, ki 15 odstotkov svojega razpoložljivega dohodka namenijo za energijo, ter odjemalce, ki zaradi starosti ali zdravstvenih okoliščin ne morejo zagotoviti drugega vira energije za najnujnejšo gospodinjsko rabo.

Po njihovih navedbah so namreč številne države po Evropi kot enega od ukrepov v epidemiji covida-19 sprejele ukrep prepovedi odklopa energije.Zdi se nam pomembno, da se nujna oskrba z električno energijo zagotovi tudi v času med 1. oktobrom in 31. marcem, če gre za upokojeno osebo, ki živi sama ali z otrokom, osebo, ki je invalid ali ki ima dolgoročne zdravstvene težave, ter osebo, ki ima resne finančne težave,” so zapisali.

Društvo Focus je svoje predloge odločevalcem posredovalo v okviru javne razprave o predlogu zakona o oskrbi z električno energijo.